ISO

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. patří k největším českým akreditovaným certifikačním společnostem, který poskytuje svým zákazníkům komplexní služby týkající se prověřování a certifikace v oblasti systémů managementu:

  • management bezpečnosti informací / informačních systémů (ISMS) – ČSN ISO/IEC 27001
  • pokyny pro kontrolní opatření bezpečnosti informací použitelné na poskytování a používání cloudových služeb – ISO/IEC 27017
  • ochrana informací na aplikační úrovni – ISO/IEC 27034
  • management služeb IT (ITSM) – ČSN ISO/IEC 20000-1
  • systémové inženýrství (procesy životního cyklu systému) – ISO/IEC 15288
  • životní cyklus software – ISO/IEC 12207
  • kvalita a hodnocení systému a softwaru (SQUARE) – ISO/IEC 25051

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *