O NÁS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. je společností s  dlouhodobou tradicí a zkušenostmi. Od roku 1926 poskytujeme služby zkoušení a certifikace výrobků, převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších výrobků. Jsme členy významných evropských a světových certifikačních systémů, u mnoha z nich členy zakládajícími. Poskytujeme služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádíme kalibrace, metrologická ověřování, vývojové a funkční testy.
Pro naši činnost disponujeme kvalitním vybavením, vzdělaným a kompetentním personálem a pověřeními relevantních institucí.
EZÚ nabízí činnosti akreditované zkušební laboratoře a certifikačního orgánu pro výrobky a systémy řízení a akreditované metrologické laboratoře. EZÚ je autorizovanou osobou č.  201 a notifikovanou osobou č. 1014. Jsme pověřeni k provádění zkoušek motorových vozidel, jejich systémů, částí a samostatných technických celků dle technických předpisů ES.
Jsme státním podnikem založeným dle zákona č.77/1997 Sb. o státním podniku. Naším zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Předmětem naší činnosti je výkon státního zkušebnictví podle zákona č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Naším úkolem je pomáhat výrobcům, dovozcům a vývozcům v uvádění výrobků na trh, neprovádíme dozor nad trhem. To je úkolem orgánů dozoru nad trhem, např. České obchodní inspekce.

Mise – naše poslání

Poskytováním profesionálních služeb v  oblasti ověřování, zkušebnictví, certifikace elektrotechnických výrobků a systémů řízení pomáháme našim partnerům správně a rychleji vstupovat na trh a posilovat důvěryhodnost a konkurenceschopnost.
Naše odborné služby přispívají k tomu, aby byly na český i zahraniční trh uváděny výrobky splňující stanovené nároky na bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů.

VIZE – KAM SMĚŘUJEME

Pro naše obchodní partnery chceme být správnou volbou v oblasti nezávislého ověřování, zkušebnictví a certifikace výrobků a systémů řízení. Prostřednictvím tradičně vysoké odbornosti služeb, inovace, rozvoje klíčových kompetencí a individuálního přístupu jim chceme nabízet takové služby, které naplní a předčí jejich očekávání.

NAŠE HODNOTY

  • Nezávislost – EZÚ je nezávislým autorizovaným a akreditovaným ověřovatelem v oblasti posuzování shody, jehož zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
  • Nestrannost – Nestranným ověřením funkční bezpečnosti výrobků a systémů řízení přispíváme k rychlejšímu pronikání na trh, k posilování důvěry odběratelů a snižování rizik v podnikání.
  • Partnerství – Nasloucháme potřebám našich obchodních partnerů i zaměstnanců. Jsou pro nás důležití, a proto je naší nejvyšší ambicí poskytovat jim takové služby, které naplní a předčí jejich očekávání.
  • Inovace – Sledujeme nové trendy, investujeme do nových technologií a vybavení, i do rozvoje našich zaměstnanců, abychom Vám tak mohli poskytovat ty nejlepší služby v této oblasti.
  • Profesionalita – Odbornost, dlouhodobé zkušenosti, profesionální přístup a integrita našich zaměstnanců jsou základem našeho společného úspěchu.