Certifikát EZÚ

certifikat-ezu

Certifikát EZÚ je udělován Elektrotechnickým zkušebním ústavem těm výrobkům, které úspěšně projdou typovou zkouškou podle příslušných technických norem na elektrickou bezpečnost a nebo na EMC.
Zvlášť výhodné je použití certifikátu EZÚ jako podkladu pro prohlášení o shodě podle zákona 90/2016 Sb. (nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU)) a souvisejících nařízení vlády.
S tímto certifikátem má výrobce nebo dovozce usnadněnu pozici při případné kontrole dodržování zákona č. 90/2016 Sb. ze strany České obchodní inspekce. Platnost certifikátu je zpravidla omezena na dobu tří let.

Certifikát EZÚ lze získat především na následující skupiny výrobků:

 • elektrické stroje a nářadí
 • elektrické zdroje světla a svítidla
 • elektrochemické zdroje proudu
 • elektroinstalační materiál a přístroje
 • kabely a vodiče
 • kancelářská technika
 • zdravotnické prostředky
 • měřící technika
 • ochranné, spínací a jistící přístroje
 • přístroje pro automatizaci
 • spotřebiče pro domácnost a komerční použití
 • spotřební elektronika

Co Vám přinese EZÚ certifikát?

 • istota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
 • výrobce nebo dovozce má splnění požadavků nařízení vlády prokázáno třetí nezávislou stranou
 • s tímto certifikátem je usnadněna pozice výrobce nebo dovozce při kontrole ze strany České obchodní inspekce
 • EZÚ je Notifikovaným orgánem č. 1014 také pro směrnici o nízkém napětí – LVD evropskou direktivu – velká pomoc výrobcům a vývozcům do států EU.

Certifikát EZÚ je možné získat dle platných nařízení vlády, českých i mezinárodních norem popřípadě podnikových norem výrobců.

Postup pro získání EZÚ certifikátu:

ze strany zákazníka:

1. objednání certifikace výrobku. Certifikaci je možno objednat formou naší standardní objednávky, dopisem, faxem, nebo e-mailem

2. zaslání základních technických informací o výrobku:

 • technický popis
 • schémata elektrického zapojení
 • technické výkresy
 • výrobní typový štítek
 • seznam všech elektrických komponent v členění : druh, typ, technické charakteristiky, podle jaké normy zkoušen a kým
 • certifikáty nebo potvrzení o zkouškách akreditovaných osob pro kritické elektrické komponenty – spínače, kondenzátory, přívody,transformátory, apod.
 • návody k obsluze

3. zaslání vzorku(vzorků) výrobku

4. zaslání kompletní adresy výrobce

ze strany EZÚ

1. zaslání smlouvy EZÚ na provedení certifikace s uvedením všech náležitostí (normy podle kterých bude certifikace provedena, termín, cena, nutné podklady)

2. provedení zkoušek po potvrzení smlouvy a splnění všech jejích náležitostí ze strany zákazníka

3. vydání certifikátu EZÚ