Certifikát EZÚ

Certifikát EZÚ je udělován Elektrotechnickým zkušebním ústavem těm výrobkům, které úspěšně projdou typovou zkouškou podle příslušných technických norem na elektrickou bezpečnost a nebo na EMC.
Zvlášť výhodné je použití certifikátu EZÚ jako podkladu pro prohlášení o shodě podle zákona 90/2016 Sb. (nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU)) a souvisejících nařízení vlády.
S tímto certifikátem má výrobce nebo dovozce usnadněnu pozici při případné kontrole dodržování zákona č. 90/2016 Sb. ze strany České obchodní inspekce. Platnost certifikátu je zpravidla omezena na dobu tří let.

Certifikát EZÚ lze získat především na následující skupiny výrobků:

 • elektrické stroje a nářadí
 • elektrické zdroje světla a svítidla
 • elektrochemické zdroje proudu
 • elektroinstalační materiál a přístroje
 • kabely a vodiče
 • kancelářská technika
 • zdravotnické prostředky
 • měřící technika
 • ochranné, spínací a jistící přístroje
 • přístroje pro automatizaci
 • spotřebiče pro domácnost a komerční použití
 • spotřební elektronika

Co Vám přinese EZÚ certifikát?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
 • výrobce nebo dovozce má splnění požadavků nařízení vlády prokázáno třetí nezávislou stranou
 • s tímto certifikátem je usnadněna pozice výrobce nebo dovozce při kontrole ze strany České obchodní inspekce
 • EZÚ je Notifikovaným orgánem č. 1014 také pro směrnici o nízkém napětí – LVD evropskou direktivu – velká pomoc výrobcům a vývozcům do států EU.

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Anna Hammeršmídová

Anna Hammeršmídová

Referentka produktu

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *