CCA certifikát

Systém CCA je evropskou obdobou světového systému IECEE-CB. Je dohodou o uznávání výsledků zkoušek, provedených podle evropských norem EN nebo HD pro elektrickou bezpečnost, která umožňuje na základě vydaného certifikátu CCA, získat značku na výrobek kteréhokoliv člena dohody CCA. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány zemí EU a dalších zemí evropského prostoru.
Certifikát CCA (přesněji notifikace výsledků zkoušek) spolu s protokolem o zkouškách vydaný EZÚ je akceptován ve zkušebnách všech členských zemí tohoto systému a tím značně ulehčuje získání certifikátů a značek zahraničních zkušeben, protože výrobce musí celé zkoušky absolvovat pouze jednou.

Systém CCA pokrývá následující výrobkové kategorie

 • bezpečnostní transformátory
 • spotřebiče pro domácnost a komerční použití
 • elektrické lékařské přístroje
 • elektrické ruční nářadí
 • instalační materiál a spojovací prvky
 • instalační ochranná zařízení
 • kabely a vodiče
 • měřicí a laboratorní přístroje
 • spínací zařízení
 • spínače pro spotřebiče a automatické spínače
 • spotřební elektronika
 • svítidla a jejich komponenty
 • výpočetní a kancelářská technika

Co Vám přinese CCA certifikát?

 • na základě certifikátu CCA je možno bez dalších zkoušek získat značku ESČ, která je mezi odbornou i laickou veřejností známa jako symbol pro bezpečný výrobek
 • úspora nákladů a času při exportu do členských zemí systému a nejen do nich
 • po získání certifikátu lze po provedení doplňujících zkoušek získat další mezinárodně platné certifikáty CB, ENEC
 • na základě certifikátu CCA je možno snadno získat další značky členů tohoto systému
 • výrobce má vytvořen základ pro vystavení prohlášení o shodě jak podle zákona 22/97 Sb.(nařízení vlády č. 118/2016 Sb.), tak i podle směrnic EU (směrnice č. 2006/95/EC) – značení CE. Spolu se zkouškami elektromagnetické kompatibility jsou tak splněny požadavky příslušných evropských směrnic, popř. českých nařízení vlády pro elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. V rámci vydání CCA certifikátu je zákazníkovi na požádání zdarma zpracován návrh prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Anna Hammeršmídová

Anna Hammeršmídová

Referentka produktu

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *