CCA certifikát

cca-certifikat

Systém CCA je evropskou obdobou světového systému IECEE-CB. Je dohodou o uznávání výsledků zkoušek, provedených podle evropských norem EN nebo HD pro elektrickou bezpečnost, která umožňuje na základě vydaného certifikátu CCA, získat značku na výrobek kteréhokoliv člena dohody CCA. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány zemí EU a dalších zemí evropského prostoru.
Certifikát CCA (přesněji notifikace výsledků zkoušek) spolu s protokolem o zkouškách vydaný EZÚ je akceptován ve zkušebnách všech členských zemí tohoto systému a tím značně ulehčuje získání certifikátů a značek zahraničních zkušeben, protože výrobce musí celé zkoušky absolvovat pouze jednou.

Systém CCA pokrývá následující výrobkové kategorie

 • bezpečnostní transformátory
 • spotřebiče pro domácnost a komerční použití
 • elektrické lékařské přístroje
 • elektrické ruční nářadí
 • instalační materiál a spojovací prvky
 • instalační ochranná zařízení
 • kabely a vodiče
 • měřicí a laboratorní přístroje
 • spínací zařízení
 • spínače pro spotřebiče a automatické spínače
 • spotřební elektronika
 • svítidla a jejich komponenty
 • výpočetní a kancelářská technika

Podobné produkty

Co Vám přinese CCA certifikát?

 • na základě certifikátu CCA je možno bez dalších zkoušek získat značku ESČ, která je mezi odbornou i laickou veřejností známa jako symbol pro bezpečný výrobek
 • úspora nákladů a času při exportu do členských zemí systému a nejen do nich
 • po získání certifikátu lze po provedení doplňujících zkoušek získat další mezinárodně platné certifikáty CBENEC
 • na základě certifikátu CCA je možno snadno získat další značky členů tohoto systému
 • výrobce má vytvořen základ pro vystavení prohlášení o shodě jak podle zákona 22/97 Sb.(nařízení vlády č. 118/2016 Sb.), tak i podle směrnic EU (směrnice č. 2006/95/EC) – značení CE. Spolu se zkouškami elektromagnetické kompatibility jsou  tak splněny požadavky příslušných evropských směrnic, popř. českých nařízení vlády pro elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. V rámci vydání CCA certifikátu je zákazníkovi na požádání zdarma zpracován návrh prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

Certifikát CCA je možné získat dle mezinárodních norem systému EEPCA.

Aktuální seznam norem lze nalézt ZDE.

Aktuální seznam norem lze nalézt ZDE.

Postup pro získání CCA certifikátu:

ze strany zákazníka:

1. objednání certifikace výrobku v rámci systému CCA. Certifikaci je možno objednat formou naší standardní objednávky, dopisem, faxem, nebo e-mailem. Pokud není objednávka přímo od výrobce výrobku, je nutné zaslat originál souhlasu výrobce s prováděním zkoušek pro CCA certifikaci a pověření o zastupování subjektem objednávajícím tuto službu v EZÚ.

2. zaslání základních technických informací o výrobku:

 • technický popis
 • schémata elektrického zapojení
 • technické výkresy
 • výrobní typový štítek
 • seznam všech elektrických komponent v členění : druh, typ, technické charakteristiky, podle jaké normy zkoušen a kým
 • certifikáty nebo potvrzení o zkouškách kritických elektrických komponentů (spínače, kondenzátory, přívody,transformátory, apod.) provedených akreditovanými osobami
 • návody k obsluze

3. zaslání vzorku (vzorků) výrobku

4. zaslání kompletní adresy výrobce

5. zaslání informací o systému jakosti výroby a jeho inspekcích

ze strany EZÚ:

 • zaslání smlouvy EZÚ na provedení certifikace s uvedením všech náležitostí (normy podle kterých bude certifikace provedena, termín, cena, nutné podklady)
 • provedení zkoušek po potvrzení smlouvy a splnění všech jejích náležitostí ze strany zákazníka
 • vydání CAA certifikátu včetně protokolu o zkouškách po jejich úspěšném provedení. Tyto dokumenty jsou vydány v anglickém jazyce.

Postup pro získání licence na užívání značky CCA-EMC:

ze strany zákazníka:

1. objednání zkoušek a certifikace výrobku pro získání licence na užívání značky CCA-EMC. Certifikaci je možno objednat formou naší standardizované objednávky, dopisem, faxem, nebo e-mailem. Pokud není objednávka přímo od výrobce výrobku je nutné zaslat originál souhlasu výrobce s prováděním zkoušek pro CCA-EMC certifikaci a pověření o zastupování subjektem objednávajícím tuto službu v EZÚ.

2. zaslání základních technických informací o výrobku:

 • technický popis
 • schemata elektrického zapojení
 • technické výkresy
 • výrobní typový štítek
 • seznam všech elektrických komponent v členění : druh, typ, technické charakteristiky, podle jaké normy zkoušen a kým
 • certifikáty nebo potvrzení o zkouškách akreditovaných osob pro kritické elektrické komponenty – spínače, kondenzátory, přívody,transformátory, apod.
 • návody k obsluze

3. zaslání vzorku (vzorků) výrobku

4. zaslání kompletní adresy výrobce

ze strany EZÚ:

1. zaslání smlouvy EZÚ na provedení certifikace s uvedením všech náležitostí (normy podle kterých bude certifikace provedena, termín, cena, nutné podklady)

2. provedení zkoušek po potvrzení smlouvy a splnění všech jejích náležitostí ze strany zákazníka

3. vydání CCA-EMC licenčního certifikátu včetně protokolu o zkouškách po jejich úspěšném provedení. Tyto dokumenty jsou vydány v anglickém jazyce.