Certifikace EPD

Součástí posuzování shody s požadavky Směrnice evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení ekologicky orientovaných konstrukčních požadavků na výrobky je kromě posuzování systémů environmentálního managementu podle ČSN ISO 14001 a validace environmentálního prohlášení (EMAS III) – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009, i posuzování dopadů konkrétních elektrotechnických, strojírenských a stavebních produktů na životní prostředí formou posuzování Environmentálního prohlášení o výrobku (EPD) podle ČSN ISO 14025.

Co je environmentální prohlášení o produktu?

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) je soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49 a mohou být ještě doplněny různými dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Dokument (EPD) s těmito údaji musí být veřejně přístupný a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. Jde tedy o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.
Celý proces od zpracování EPD, ověření a jeho certifikaci je vymezen mezinárodní normou ČSN ISO 14025. Samotné EPD se zpracovává na základě tzv. pravidel produktových kategorií PCR – Product Category Rules.

Hotové environmentální prohlášení o produktu musí též projít ověřením, zda jeho obsah a formát odpovídají dané metodice zpracování. Potom může být oficiálně zaregistrováno s oprávněním používat logo EPD (v tomto případě tzv. Green Yardstick) a uvedeno ve veřejně přístupné databázi na internetu, která je tak zdrojem vědecky ověřených informací o vlivu produktů na životní prostředí a umožňuje porovnávat je mezi sebou.

Ke stažení

Kontaktní osoba

Mgr. Alena Hrušková

Mgr. Alena Hrušková

Referent certifikačního orgánu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *