Výrobková certifikace zdravotnických prostředků

Laboratoř lékařské techniky provádí typové zkoušky zdravotnických elektrických přístrojů (tzv. Medical Electrical – ME přístrojů). Jedná se o přístroje aktivní, tedy takové, jejichž činnost závisí na zdroji elektrické nebo jiné energie, která není přímo vytvářena lidským tělem nebo gravitací, a který působí prostřednictvím přeměny této energie. Samostatné programové vybavení se považuje za aktivní zdravotnický prostředek. Příkladem ME přístrojů mohou být přístroje pro magnetoterapii, laserovou terapii, vysokofrekvenční chirurgické přístroje, elektrostimulátory a elektricky polohovatelná lůžka a křesla a podobně.

Prováděné zkoušky na ME přístrojích zahrnují jak zkoušky elektrické bezpečnosti, které obsahují např. zkoušky mechanických, elektrických a tepelných vlastností včetně požadavků na dokumentaci a značení, tak dále i zkoušky elektromagnetické kompatibility.

Protokoly o zkouškách, prováděné dle harmonizovaných norem, ve většině případů, slouží pro výrobce jako podklad pro následné posouzení shody v rámci nařízení vlády 54/2015 Sb. nebo evropské směrnice 93/42/EHS.

Pro výrobkovou certifikaci je nutno dodat:

  • Je nutné vyplnit žádost,
  • minimální rozsah dokumentace je uveden v přiložených požadavcích pro výrobkovou certifikaci a v dotazníku (pouze AJ),
  • součástí dokumentace je také zkušební plán EMC viz. přiložený vzor.

Proč zvolit EZÚ

  • Personál na nejvyšší úrovni
  • Komplexní řešení

Důvody proč certifikovat

  • Splnění legislativních požadavků
  • Příprava pro prohlášení o shodě
  • Příprava pro uvedení výrobku na trh

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *