Homologace E8

Vlastnosti motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství, které mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu, jsou v České republice regulovány zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedené výrobky lze uvést na trh v České republice pouze poté, co jsou schváleny Ministerstvem dopravy. Ke schválení je nutno předložit osvědčení o homologaci vydané pověřenými laboratořemi buď v České republice, nebo v zahraničí.

Elektrotechnický zkušební ústav je laboratoří, která je pověřena Ministerstvem dopravy k provádění homologačních zkoušek dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN již od roku 1961. Homologované výrobky smí být označovány homologační značkou E v kroužku (pro Českou republiku je přidělena značka E8 udělovaná prostřednictvím EZÚ), která označuje stálou shodu vlastností výrobku s příslušnými homologačními ECE (EHK) předpisy.

O stálosti shody se Ministerstvo dopravy prostřednictvím EZÚ přesvědčuje pravidelným prováděním inspekcí ve výrobním místě a kontrolních zkoušek. V případě udělení homologace v České republice již není nutná další certifikace ani zkoušení v členských zemích systému i v řadě dalších.

předpis ECE(EHK) č.:Název výrobků:
ECE 1Asymetrické světlomety
ECE 2Žárovky R2 pro asymetrické světlomety
ECE 3Odrazky
ECE 4Osvětlení státní poznávací značky
ECE 5Světlomety typu „sealed beam“
ECE 6Směrová světla
ECE 7Obrysová, koncová a brzdová světla
ECE 8Světlomety se žárovkami H1, H2, H3
ECE R10.04Elektromagnetická kompatibilita
ECE 19Světlomety do mlhy
ECE 20Světlomety se žárovkami H4
ECE 23Zpětné světlomety
ECE 27Výstražné trojúhelníky
ECE 28Zvuková signalizace
ECE 37Žárovky do homologovaných světel
ECE 38Zadní světla do mlhy
ECE 45Zařízení pro čištění světlometů
ECE 50Osvětlení státní poznávací značky motocyklů
ECE 56Světlomety mopedů
ECE 57Světlomety motocyklů
ECE 65Zvláštní výstražná světla
ECE 69Tabulky pro označení pomalých vozidel
ECE 70Tabulky pro označení těžkých a dlouhých vozidel
ECE 72Asymetrické a halogenové světlomety motocyklů
ECE 76Světlomety mopedů s dálkovým a potkávacím světlem
ECE 77Parkovací svítilny motorových vozidel
ECE 82Světlomety mopedů s halogenovými žárovkami
ECE 87Denní svítilny motorových vozidel
ECE 91Boční obrysové svítilny
ECE 99Zdroje výbojkových světlometů motorových vozidel
ECE 100Homologace vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrický pohon
ECE 104Značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přívěsů
ECE 112Asymetrické světlomety motorových vozidel
ECE 113Symetrické světlomety motorových vozidel
ECE 116Technická ustanovení pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití
ECE 118Vlastnosti materiálů užívaných ve vnitřní konstrukci motorových vozidel při hoření