Homologace E8

Vlastnosti motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství, které mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu, jsou v České republice regulovány zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedené výrobky lze uvést na trh v České republice pouze poté, co jsou schváleny Ministerstvem dopravy. Ke schválení je nutno předložit osvědčení o homologaci vydané pověřenými laboratořemi buď v České republice, nebo v zahraničí.

Elektrotechnický zkušební ústav je laboratoří, která je pověřena Ministerstvem dopravy k provádění homologačních zkoušek dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN již od roku 1961. Homologované výrobky smí být označovány homologační značkou E v kroužku (pro Českou republiku je přidělena značka E8 udělovaná prostřednictvím EZÚ), která označuje stálou shodu vlastností výrobku s příslušnými homologačními ECE (EHK) předpisy.

O stálosti shody se Ministerstvo dopravy prostřednictvím EZÚ přesvědčuje pravidelným prováděním inspekcí ve výrobním místě a kontrolních zkoušek. V případě udělení homologace v České republice již není nutná další certifikace ani zkoušení v členských zemích systému i v řadě dalších.

Ke stažení

Kontaktní osoba

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *