Kybernetická bezpečnost Zákon č. 181/2014

Orgánům a organizacím spadajícím pod působnost zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, nabízíme nezávislé a nestranné prověření plnění požadavků uvedených v tomto zákoně a k němu navázaných vyhláškách (zejm. Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti). Účelem certifikace je zvýšení
důvěry a potvrzení souladu s definovanými legislativními požadavky.

Tento audit je vhodný zejména pro:

  • správce a provozovatele informačního systému kritické informační infrastruktury
  • správce a provozovatele komunikačního systému kritické informační infrastruktury
  • správce a provozovatele významného informačního systému
  • správce a provozovatele informačního systému základní služby
  • provozovatele základní služby
  • provozovatele digitální služby
  • významné dodavatele výše uvedených institucí

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *