Kvalifikační dokumenty

Akreditace

Certifikace produktů – osvědčení o akreditaci č. 522_2023.pdf
Certifikace systémů managementu – osvědčení o akreditaci č. 656_2022.pdf
Inspekční orgán – osvědčení o akceditaci č. 48-2023.pdf
Kalibrační laboratoř – osvědčení o akreditaci č. 90_2024.pdf
Zkušební laboratoř – osvědčení o akreditace č. 129_2024 .pdf
ZÁZNAM O UPLATNĚNÍ FLEXIBILNÍHO ROZSAHU AKREDITACE A NEBO ZAVEDENÍ AKTUALIZOVANÉ METODY.docx

Přílohy k akreditačním osvědčením

Příloha k osvědčení č. 451_2022_FRA-1.pdf
Příloha k osvědčení č. 522_2023.pdf
Příloha k osvědčení_č. 129_2024.pdf
Příloha k osvědčení_č. 48_2023.pdf
Příloha k osvědčení_č. 656_2022.pdf
Příloha k osvědčení_č. 90_2024.pdf

Autorizace EZÚ

Oprávnění pro uvádění stavebních výrobků na trh.pdf
Příloha k rozhodnutí o autorizaci na zdravotnické prostředky (anglicky).pdf
Rozhodnutí o autorizaci na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.pdf
Rozhodnutí o autorizaci na zdravotnické prostředky.pdf
Rozhodnutí o oprávnění k činostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavební výrobků.pdf

Pověřovací listiny EZÚ

Licence k užívání označení CTN a Centrum technické normalizace.pdf
Osvědčení Evropské asociace pro certifikaci elektrotechnických výrobků – EEPCA pro certifikační systémy ENEC, CCA, HAR a CCA-EMC (pouze anglicky) .pdf
Osvědčení o přijetí EZÚ jako certifikační orgán v systému IECEE-CB (pouze anglicky).pdf
Osvědčení o přijetí EZÚ jako zkušební laboratoře v systému IECEE-CB (pouze anglicky).pdf
Osvědčení o přijetí značky kvality Certifikované služby IT do programu Česká kvalita.pdf
Osvědčení o přijetí značky kvality ESČ do programu Česká kvalita.pdf
Osvědčení o přijetí značky kvality Kvalitní a bezpečná montáž do programu Česká kvalita.pdf
Povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření.pdf
Pověření k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a sytémů pro provozování loterií a jiných podobných her.pdf
Pověření k osvědčování provozuschopnosti výherních hracích přístrojů.pdf
Pověření k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace.pdf
Pověření k provádění zkoušek motorových vozidel, jejich systémů, částí a samostatných technických celků dle technických předpisů ES pro vydávání certifikátů ES schválení typu č. 49:2004.pdf
Pověření k provádění zkoušek motorových vozidel, jejich systémů, částí a samostatných technických celků dle technických předpisů ES pro vydávání certifikátů ES schválení typu č. 9:2005.pdf
Pověření k výkonu atestací v rámci informačních systémů veřejné správy.pdf
Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o zápisu EZÚ do seznamu kvalifikovaných soudních znalců.pdf
Rozhodnutí o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření.pdf
Rozhodnutí o pověření ke kalibraci měřidel.pdf