Prohlášení o shodě, CE

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.
Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě výrobce nebo zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.
Kromě vystavení prohlášení o shodě je také požadováno označit výrobek značkou CE, popř. značkou CE s uvedením čísla notifikované osoby, která posouzení shody provedla – u vybraných nařízení vlády.

Elektrotechnický zkušební ústav je autorizován podle zákona č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády.

  • 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
  • 117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
  • 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
  • 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Proč pro posouzení shody využít služeb EZÚ?

  • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
  • Jistota vůči orgánům dozoru nad trhem – posouzení shody s využitím služeb EZÚ nebude zpochybněno
  • Kompletní příprava podkladů pro vystavení Prohlášení o shodě
  • Úspora nákladů za vlastní vybavení nutné k provedení příslušných zkoušek

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý

Manažer produktu

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Vedoucí vzdělávání

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *