Licence ESČ

Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Je to jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 85 let nepřetržité existence prakticky nezměnil. ESČ je symbolem pro bezpečný výrobek, který je znám a žádán jak odbornou, tak i laickou veřejností.Značka ESČ je současně zapsána u Evropské normalizační komise CENELEC jako česká značka shody s normami na elektrickou bezpečnost a je zcela rovnocenná ostatním značkám významných světových zkušeben. Na jejím základě lze za výhodné ceny získat mezinárodně platné certifikáty a značky shody.
Pro získání značky ESČ je nutné provést zkoušky výrobku v rozsahu typové zkoušky a inspekci u výrobce, zaměřenou na kontroly bezpečnosti výrobku prováděné ve výrobě. Značku ESČ lze získat prakticky na všechny skupiny elektrotechnických výrobků.

Co vám přinese licenční značka ESČ?

  • konkurenční výhodu – značka ESČ je mezi odbornou i laickou veřejností známa a žádána
  • posílení důvěry odběratelů – výrobky i výrobce jsou pravidelně kontrolovány třetí nezávislou stranou
  • výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
  • snadné získání dalších licenčních značek – vzhledem k tomu, že značka ESČ je udělována na základě obdobných pravidel jako nadnárodní značka ENEC, či značky ostatních
  • významných evropských zkušeben, je snadné získat tyto značky na základě značky ESČ

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Anna Hammeršmídová

Anna Hammeršmídová

Referentka produktu

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *