EMAS

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. nabízí pro organizace Ověřování Environmentálního prohlášení podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 – EMAS (EMAS III).

Co znamená zavedení EMS podle Programu EMAS?

  • Zavedený systém podle ISO 14001 tvoří ve skutečnosti podmnožinu požadavků EMAS. Pokud tedy organizace zavede EMS podle programu EMAS, vyhovuje současně i požadavkům normy ISO 14001.
  • Vydáním a zveřejněním environmentálního prohlášení organizace prokáže svou otevřenost k řešení významných environmentálních aspektů a cílené zlepšování environmentálních aspektů a cílené zlepšování environmentálních činností.
  • Organizace registrovaná v programu EMAS může používat logo EMAS, kterým informuje všechny zainteresované strany o účasti organizace v programu o environmentálním dopadu podnikových činností, výrobků a služeb, aktivní účasti všech zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování atd.
  • Pomáhá zlepšit image organizace a konkurenční pozici. Může vést ke zlepšení vztahů s orgány státní správy, preventivně eliminovat hrozbu sankčních postihů.
  • Díky provedeným ekologizačním opatřením organizace šetří náklady na suroviny a energie, platí méně za své emise a odpady, má výhodu v soutěžích o veřejné zakázky, snáze proniká na náročné trhy, atd.

Dispozice k uplatňování a ověřování dle EMAS III

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.

Ke stažení

Kontaktní osoba

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *