Zkoušky vlivů prostředí, krytí IP

U každého elektrotechnického zařízení je ve fázi vývoje vhodné provést zkoušky vlivů prostředí. Tyto zkoušky ukazují chování výrobku nebo jeho jednotlivých součástí za působení extrémních vlivů (teplo, chlad, vlhkost, hoření) nebo simulují vlivy okolního prostředí. Vybavení našich laboratoří umožňuje změřit vlivy stárnutí materiálu ve zrychleném procesu. Během několika týdnů jsem schopni simulovat stárnutí materiálu v řádu let.

Zkoušky odolnosti proti vlivům prostředí

 • Zkoušky klimatické:
  • chladem
  • teplem
  • vlhkým teplem konstantním nebo cyklickým
  • slunečním zářením
  • teplo – vlhko
  • mráz – teplo (šoková zkouška)
  • krytím až do IP 68
 • Korozní zkoušky:
  • v atmosféře oxidu siřičitého
  • solnou mlhou
 • Elektrolytická koroze elektroizolačních materiálů
 • Konzervační oleje, vazeliny a jiné prostředky dočasné ochrany kovů

Zkoušky odolnosti proti teplu a hoření

 • Zkoušky plastů a elektroizolačních materiálů – odolnost za tepla dle: – Martense, Vicata, HDT
 • Zkoušky hořlavosti
  • jehlový hořák
  • plamenem – svislá a vodorovná pozice vzorku
  • žhavou smyčkou

Samostatnou kapitolou jsou zkoušky krytí odolnosti před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles a proti vniknutí vody.
Označení výrobku je ve formátu IP XX kde:

První číslice udává Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles. IP 0X – Nechráněno.

 • IP 1X – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
 • IP 2X – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
 • IP 3X – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
 • IP 4X – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
 • IP 5X – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
 • IP 6X – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

Druhá číslice udává Stupeň ochrany proti vniknutí vody.IP X0 –Nechráněno.

 • IP X1 – Svisle kapající voda.
 • IP X2 – Voda kapající ve sklonu 15o.
 • IP X3 – Kropení, déšť.
 • IP X4 – Stříkající voda.
 • IP X5 – Tryskající voda.
 • IP X6 – Intenzivně tryskající voda.
 • IP X7 – Dočasné ponoření.
 • IP X8 – Trvalé ponoření

Proč zkoušet v EZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • Úspora nákladů za vlastní zkušební vybavení
 • Profesionalita personálu
 • Dlouholeté zkušenosti
 • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek

Ke stažení

Kontaktní osoba

Jan Holub

Jan Holub

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *