EZÚ je členem těchto mezinárodních organizací

LVD NBF

Sdružení notifikovaných organizací pro směrnici pro nízké napětí

EHK-OSN

Evropský systém pro homologaci příslušenství motorových vozidel dle předpisů EHK-OSN

IECEE-CB

Celosvětový certifikační systém IEC – mezinárodní elektrotechnické komise pro uznávání výsledků zkoušek podle norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu elektrotechnických výrobků

ETICS

European Testing Inspections and Certification System vznikl jako následovník asociace EEPCA a bude se zabývat odstraňováním administrativní zátěže pro výrobce elektrických a elektrotechnických výrobků tím, že nastavuje mezi účastníky tohoto systému uznávání zkoušek pro uvádění výrobků na trh

ECS

Evropský certifikační systém – organizace, která prezentuje evropská certifikační schémata CCA, CCA-EMC, ENEC a HAR jako jednotný systém a která svými dokumenty podporuje činnosti společné uvedeným schématům

CCA

Certification Agreement – evropský systém v rámci zemí CENELEC pro uznávání výsledků zkoušek podle norem pro bezpečnost elektrotechnických výrobků

CCA-EMC

Dohoda o užívání společné značky shody s evropskými normami pro elektromagnetickou kompatibilitu

ENEC

Dohoda o užívání značky ENEC pro elektrickou bezpečnost pro svítidla a další elektrotechnická zařízení označující shodu s evropskými normami

HAR

Dohoda o užívání značky HAR pro kabely a šňůry označující shodu s harmonizačními dokumenty a evropskými normami

itSMF

Service Management Forum se věnuje všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií

NB MED

Koordinační skupina k evropským směrnicí pro zdravotnické prostředky a aktivní implatabilní zdravotnické prostředky

EZÚ je členem těchto národních organizací

UZS

Unie zaměstnavatelských svazů v České republice

AAAO

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací

CQS

Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

HK ČR

Hospodářská komora

SPD ČR

Svaz průmyslu a dopravy