Členství EZÚ v organizacích

EZÚ je členem těchto národních organizací:

 • AAAO Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
 • CQS Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
 • HK ČR Hospodářská komora
 • SPD ČR Svaz průmyslu a dopravy

EZÚ je členem těchto mezinárodních organizací:

 • LVD NBF Sdružení notifikovaných organizací pro směrnici pro nízké napětí
 • EHK-OSN Evropský systém pro homologaci příslušenství motorových vozidel dle předpisů EHK-OSN
 • IECEE-CB Celosvětový certifikační systém IEC – mezinárodní elektrotechnické komise pro uznávání výsledků zkoušek podle norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu elektrotechnických výrobků
 • ETICS European Testing Inspections and Certification System vnikl jako následovník asociace EEPCA a bude se zabývat odstraňováním administrativní zátěže pro výrobce elektrických a elektrotechnických výrobků tím, že nastavuje mezi účastníky tohoto systému uznávání zkoušek pro uvádění výrobků na trh
 • ECS Evropský certifikační systém – organizace, která prezentuje evropská certifikační schémata CCA, CCA-EMC, ENEC a HAR jako jednotný systém a která svými dokumenty podporuje činnosti společné uvedeným schématům
 • CCA CENELEC Certification Agreement – evropský systém v rámci zemí CENELEC pro uznávání výsledků zkoušek podle norem pro bezpečnost elektrotechnických výrobků
 • CCA-EMC Dohoda o užívání společné značky shody s evropskými normami pro elektromagnetickou kompatibilitu
 • ENEC Dohoda o užívání značky ENEC pro elektrickou bezpečnost pro svítidla a další elektrotechnická zařízení označující shodu s evropskými normami
 • HAR Dohoda o užívání značky HAR pro kabely a šňůry označující shodu s harmonizačními dokumenty a evropskými normami
 • itSMF IT Service Management Forum se věnuje všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií
 • NB MED koordinační skupina k evropským směrnicí pro zdravotnické prostředky a aktivní implatabilní zdravotnické prostředky