Licence ENEC+

ENEC_logo_vector_21-1

Certifikace výkonnostních charakteristik LED svítidel a LED modulů.

Při uvádění na trh nových svítidel s LED technologiemi čelí jejich výrobci mnoha výzvám při propagaci jejich kvalitativních a výkonnostních parametrů. Tyto parametry je třeba nezávisle ověřovat. V reakci na tuto potřebu trhu se LightingEurope, sdružení evropského odvětví osvětlovací techniky, a ETICS – celoevropský systém certifikace nezávislou třetí stranou pro nízkonapěťové výrobky, spojili a vytvořili ENEC+ licenční značku. Elektrotechnický zkušební ústav je uděluje licenci na užívání značky ENEC číslem 21.

Udělení licenční značky ENEC se řídí předpisy systému ENEC Více informací na stránkách ENEC .

Pro získání licenční značky ENEC+ musí nejprve výrobek získat základní značku ENEC Zkoušky výkonnostních charakteristik provádí buď laboratoř EZÚ, nebo lze využít výsledků řádně schválené a prověřené laboratoře zákazníka. Tato laboratoř musí být z členského státu EU.
Zkoušky jsou prováděny dle IEC norem pro výkonnostní parametry: IEC 62722-1:2014 IEC 62722-2-1:2014 , a IEC 62717:2014 ( pokrývá i požadavky EMC – měření harmonických) Všechny výrobky s ENEC+ licencí jsou uvedeny v katalogu na veřejně přístupných stránkách.
ENEC+ se neomezuje pouze na LED, je dostupný i pro tradiční svítidla a zdroje světla. Na další výrobky zatím nejsou stanovené technické normy.