Zkoušky elektrické bezpečnosti

U každého elektrotechnického zařízení lze provést zkoušky elektrické bezpečnosti buď dle kompletní normy, nebo dle jejích jednotlivých článků. Tytu zkoušky jsou nejen nedílnou součástí vývoje nových výrobků, ale i zcela nezbytné při uvádění nového výrobku na trh.
Zkoušky elektrické bezpečnosti nabízíme podle českých a mezinárodních technických norem nebo dle vlastních technických požadavků zákazníka. Zkušební protokoly lze využít jako podklad pro přípravu EU prohlášení o shodě.

Proč zkoušet v EZÚ?

  • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
  • Úspora nákladů za vlastní zkušební vybavení
  • Profesionalita personálu
  • Dlouholeté zkušenosti
  • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek

Zkoušky elektrické bezpečnosti jsou nedílnou součástí souboru zkoušek nutných pro uvedení výrobku na trh/ vystavení prohlášení o shodě a jsou vyžadovány nařízením vlády č. 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.