CB certifikát

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IECEE-CB neboli CB systém. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány z 60 zemí celého světa. Tento systém zohledňuje i specifické národní odchylky pro jednotlivé členské země.

Zkoušky těchto odchylek pro příslušnou cílovou zemi lze na požádání provést. Certifikát CB spolu s protokolem o zkouškách vydaný naším ústavem je akceptován ve zkušebnách všech členských zemí tohoto systému a tím značně ulehčuje získání certifikátů a značek zahraničních zkušeben, protože výrobce absolvuje celé zkoušky pouze jednou.

Systém CB pokrývá v současné době 19 výrobkových kategorií, EZÚ je zapojen v následujících 13 výrobkových kategoriích:

 • bezpečnostní transformátory
 • spotřebiče pro domácnost a komerční použití
 • elektrické lékařské přístroje
 • elektrické ruční nářadí
 • instalační materiál a spojovací prvky
 • instalační ochranná zařízení
 • kabely a vodiče
 • měřicí a laboratorní přístroje
 • spínací zařízení
 • spínače pro spotřebiče a automatické spínače
 • spotřební elektronika
 • svítidla a jejich komponenty
 • výpočetní a kancelářská technika

Podobné produkty

Co vám přinese CB certifikát?

 • úsporu nákladů a času při exportu do členských zemí systému a nejen do nich
 • snadné získání národních certifikačních značek členů systému
 • základ pro vystavení EU prohlášení o shodě

Certifikát CB je možné získat dle mezinárodních norem IEC. Regule systému IECEE jsou k dispozici na webových stránkách systému.

Aktuální rozsah norem, pro které EZÚ vystavuje CB certifikát, je možné ověřit na webových stránkách systému IECEE

ze strany zákazníka:

1. objednání certifikace výrobku v rámci systému CB. Certifikaci je možno objednat formou naší standardizované objednávky, dopisem, faxem, nebo e-mailem. Pokud není objednávka přímo od výrobce výrobku je nutné zaslat originál souhlasu výrobce s prováděním zkoušek pro CB certifikaci a pověření o zastupování subjektem objednávajícím tuto službu v EZÚ.
2. zaslání základních technických informací o výrobku:

 • technický popis
 • schemata elektrického zapojení
 • technické výkresy
 • výrobní typový štítek
 • seznam všech elektrických komponent v členění : druh, typ, technické charakteristiky, podle jaké normy zkoušen a kým
 • certifikáty nebo potvrzení o zkouškách akreditovaných osob pro kritické elektrické komponenty – spínače, kondenzátory, přívody,transformátory, apod.
 • návody k obsluze

3. zaslání vzorku (vzorků) výrobku

4. zaslání kompletní adresy výrobce

5. zaslání seznamu zemí, do kterých bude výrobek exportován, aby mohly být při zkouškách vzaty v úvahu příslušné národní odchylky – není nutné, ale doporučujeme

ze strany EZÚ:

1. zaslání smlouvy EZÚ na provedení certifikace s uvedením všech náležitostí (normy podle kterých bude certifikace provedena, termín, cena, nutné podklady)

2. provedení zkoušek po potvrzení smlouvy a splnění všech jejích náležitostí ze strany zákazníka

3. vydání CB certifikátu včetně protokolu o zkouškách po jejich úspěšném provedení. Tyto dokumenty jsou vydány v anglickém jazyce.