CB certifikát

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IECEE-CB neboli CB systém. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány z 60 zemí celého světa. Tento systém zohledňuje i specifické národní odchylky pro jednotlivé členské země.

Zkoušky těchto odchylek pro příslušnou cílovou zemi lze na požádání provést. Certifikát CB spolu s protokolem o zkouškách vydaný naším ústavem je akceptován ve zkušebnách všech členských zemí tohoto systému a tím značně ulehčuje získání certifikátů a značek zahraničních zkušeben, protože výrobce absolvuje celé zkoušky pouze jednou.

Systém CB pokrývá v současné době 19 výrobkových kategorií, EZÚ je zapojen v následujících 13 výrobkových kategoriích:

 • bezpečnostní transformátory
 • spotřebiče pro domácnost a komerční použití
 • elektrické lékařské přístroje
 • elektrické ruční nářadí
 • instalační materiál a spojovací prvky
 • instalační ochranná zařízení
 • kabely a vodiče
 • měřicí a laboratorní přístroje
 • spínací zařízení
 • spínače pro spotřebiče a automatické spínače
 • spotřební elektronika
 • svítidla a jejich komponenty
 • výpočetní a kancelářská technika

Co vám přinese CB certifikát?

 • úsporu nákladů a času při exportu do členských zemí systému a nejen do nich
 • snadné získání národních certifikačních značek členů systému
 • základ pro vystavení EU prohlášení o shodě

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Anna Hammeršmídová

Anna Hammeršmídová

Referentka produktu

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *