Výherní hrací přístroje

Elektrotechnický zkušební ústav je:

 • pověřenou autorizovanou osobou Ministerstvem financí ČR
 • akreditovaným Inspekčním orgánem č. 4037 pro pro inspekce hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení
 • akreditovanou Zkušební laboratoří č. 1056 pro zkoušky bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility a vlastností výherních hracích přístrojů
 • ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost s rozsahem pro znalecké posudky pro výherní hrací přístroje a technická zařízení pro provozování sázkových her a loterií včetně doprovodných zařízení po stránce technické způsobilosti (hardware) a programového vybavení (software).

Pro možnost získání povolení provozování výherních hracích přístrojů v ČR nabízíme:

 • odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (VHP )
 • Certifikaci modelu VHP
 • Vydání Inspekčního certifikátu pro VHP
 • Vydání Osvědčení o provozuschopnosti VHP a Výpisů z Osvědčení o provozuschopnosti VHP

Pro možnost získání povolení provozování výherních hracích přístrojů v ČR nabízíme:

 • Jistota nestranného splnění zákonných požadavků na hardware i software VHP
 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • Výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
 • Usnadnění pozice výrobce při kontrole dozorových orgánů
 • Provozovatel má k dispozici Osvědčení o provozuschopnosti VHP včetně Výpisů z osvědčení o provozuschopnosti VHP – základní dokument pro možné povolení provozování VHP povolovacími orgány a pro orgány pověřené výkonem státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Hána

Ing. Miloš Hána

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *