Kalibrace měřidel

Metrologie je obor, který významně ovlivňuje jakost výroby a služeb. EZÚ nabízí provádění kalibrací pracovních měřidel a etalonů jako kalibrační laboratoř č. 2294 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a pověřená ÚNMZ jako středisko kalibrační služby podle zákona o metrologii. Kalibrace provádíme jak ve vlastní laboratoři tak i mimo ni u zákazníků.

Rozsah kalibrace měřidel elektrických veličin

Elektrické veličiny
napětí stejnosměrné0 až 100 kV
napětí střídavé0,1 mV až 100 kV
amplituda impulsního napětí1,8 mV až 30 kV
doba náběhu impulsůod 0,7 ns
doba trvání impulsů2 ns až 5 s
proud stejnosměrný5 pA až 1000 A
proud střídavý1 µA až 1000 A
odpor stejnosměrný0,1 mΩ až 100 TΩ
odpor střídavý0,1 Ω až 100 kΩ
modul impedance1 mΩ až 100 kΩ
nízkofrekvenční výkon10 mW až 21 kW
účiník0 až 1
odpor střídavý0,1 Ω až 100 kΩ
kapacita1 pF až 100 µF
ztrátový činitel kapacity0 až 1,6
indukčnost0,1 mH až 10 H
vysokofrekvenční výkon20 pW až 200 mW
modul činitele odrazu0 až 1

Druhy kalibrovaných měřidel

 • analogové a digitální voltmetry, ampérmetry, klešťové ampérmetry a multimetry
 • zdroje a kalibrátory napětí a proudu, vysokonapěťové zdroje, měřiče elektrostatického pole
 • měřiče malých odporů, izolačních odporů, revizní přístroje
 • etalonové odpory a odporové dekády
 • wattmetry
 • analogové a digitální osciloskopy, impulsní a signální generátory, další zařízení kalibrovaná měřením vysokofrekvenčního výkonu a činitele odrazu
 • měřiče a etalony RLC

Rozsah kalibrace měřidel světelných veličin

Světelné veličiny
svítivost1 cd až 10000 cd
světelný tok50 lm až 10000 lm
teplota chromatická2000 K až 2900 K
osvětlení1 lx až 50000 lx
jas5 cd/m2 až 500 cd/m2

Rozsah kalibrace měřidel tepelných veličin

Teplota
Rozsah-50 °C až 420 °C

Druhy kalibrovaných měřidel

 • elektronické teploměry
 • teploměry teplotních komor

Rozsah kalibrace měřidel veličin času a frekvence

Veličiny času a frekvence
frekvence0,1 Hz až 3 GHz
časový interval5 ns až 100000 s
otáčky30 min-1 až 10000 min-1

Druhy kalibrovaných měřidel

 • čítače, generátory
 • stopky
 • otáčkoměry
Jan Holub

Jan Holub

Manažer produktu

Podobné produkty

Proč využít služeb kalibrační laboratoře EZÚ?

 • Rychlost a preciznost provedení kalibrací
 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům

Splnění zákonných požadavků na výrobky podléhající metrologickému ověření

 • Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. upravuje práva a povinnosti fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob a orgánů státní správy v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
 • Vyhláška č. 345/2002 Sb. stanovuje měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Seznam měřidel je uveden v příloze této vyhlášky (luxmetry jsou pod položkou č. 5.1.2 s dobou platnosti ověření 2 roky).
 • Vyhláška č. 65/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
 • Ověření je možné provádět pro schválené typy luxmetrů a pro konkrétní přístroje již používané v době vyhlášení stanovených měřidel (vyhláška č. 345/2002 Sb. ze dne 11. července 2002)