Kalibrace měřidel

Metrologie je obor, který významně ovlivňuje jakost výroby a služeb. EZÚ nabízí provádění kalibrací pracovních měřidel a etalonů jako kalibrační laboratoř č. 2294 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a pověřená ÚNMZ jako středisko kalibrační služby podle zákona o metrologii. Kalibrace provádíme jak ve vlastní laboratoři tak i mimo ni u zákazníků.

Rozsah kalibrace měřidel elektrických veličin

Elektrické veličiny

napětí stejnosměrné 0 až 100 kV
napětí střídavé 0,1 mV až 100 kV
amplituda impulsního napětí 1,8 mV až 30 kV
doba náběhu impulsů od 0,7 ns
doba trvání impulsů 2 ns až 5 s
proud stejnosměrný 5 pA až 1000 A
proud střídavý 1 µA až 1000 A
odpor stejnosměrný 0,1 mΩ až 100 TΩ
odpor střídavý 0,1 Ω až 100 kΩ
modul impedance 1 mΩ až 100 kΩ
nízkofrekvenční výkon 10 mW až 21 kW
účiník 0 až 1
odpor střídavý 0,1 Ω až 100 kΩ
kapacita 1 pF až 100 µF
ztrátový činitel kapacity 0 až 1,6
indukčnost 0,1 mH až 10 H
vysokofrekvenční výkon 20 pW až 200 mW
modul činitele odrazu 0 až 1

Druhy kalibrovaných měřidel

 • analogové a digitální voltmetry, ampérmetry, klešťové ampérmetry a multimetry
 • zdroje a kalibrátory napětí a proudu, vysokonapěťové zdroje, měřiče elektrostatického pole
 • měřiče malých odporů, izolačních odporů, revizní přístroje
 • etalonové odpory a odporové dekády
 • wattmetry
 • analogové a digitální osciloskopy, impulsní a signální generátory, další zařízení kalibrovaná měřením vysokofrekvenčního výkonu a činitele odrazu
 • měřiče a etalony RLC

Rozsah kalibrace měřidel světelných veličin

Světelné veličiny

 • svítivost 1 cd až 10000 cd
 • světelný tok 50 lm až 10000 lm
 • teplota chromatická 2000 K až 2900 K
 • osvětlení 1 lx až 50000 lx
 • jas 5 cd/m2 až 500 cd/m2
 • Rozsah kalibrace měřidel tepelných veličin
 • Teplota
 • Rozsah -50 °C až 420 °C

Druhy kalibrovaných měřidel

 • elektronické teploměry
 • teploměry teplotních komor

Rozsah kalibrace měřidel veličin času a frekvence

Veličiny času a frekvence

 • frekvence 0,1 Hz až 3 GHz
 • časový interval 5 ns až 100000 s
 • otáčky 30 min-1 až 10000 min-1

Druhy kalibrovaných měřidel

 • čítače, generátory
 • stopky
 • otáčkoměry

Ke stažení

Kontaktní osoba

Jan Holub

Jan Holub

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *