eIDAS

Poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru musí od 1. 7. 2016 splňovat veškeré relevantní požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně nařízení eIDAS). Certifikace dle nařízení eIDAS je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří mají v úmyslu stát se či zůstat kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (QTSP – qualified trust service providers).

Získání statusu kvalifikovaného poskytovatele je stejné pro všechny služby vytvářející důvěru. eIDAS výstupem auditu je „Zpráva o posouzení shody“.

V rámci produktu eIDAS jsme akreditováni pro následující služby:

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *