eIDAS

EZÚ jako první akreditovaný subjekt nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS.

Certifikace je určena pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (TSP – trust service providers). Ti jsou v nařízení definováni jako fyzické nebo právnické osoby, které poskytují jednu či více služeb vytvářejících důvěru.

Jsme akreditování v plném rozsahu služeb možném pro Českou republiku(bez služby e-Delivery kterou není možno v ČR zatím akreditovat).

Poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru musí od 1. 7. 2016 splňovat veškeré relevantní požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně nařízení eIDAS). Certifikace dle tohoto nařízení je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří mají v úmyslu stát se či zůstat kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (QTSP – qualified trust service providers).

Získání statusu kvalifikovaného poskytovatele je stejné pro všechny služby vytvářející důvěru. Výstupem auditu je “Zpráva o posouzení shody”.

Náš plný rozsah akreditace pro eIDAS zahrnuje certifikaci služeb vytvářejících důvěru pro:

  1. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy
  2. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě
  3. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek
  4. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronická časová razítka
  5. kvalifikovaná služba ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí
  6. kvalifikovaná služba uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí
Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Podobné produkty

Proč eIDAS certifikaci

eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci.Díky standardizaci i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.