Posouzení technického řešení​

Jste-li tvůrcem a dodavatelem řešení, které umožňuje provozovat některou ze služeb vytvářejících důvěru, můžete si od nás nechat posoudit jeho soulad s nařízením eIDAS. Dle vašeho uvážení jsme schopni posoudit soulad technického řešení jak s nařízením eIDAS, tak i se zákonem 297/2016 o službách vytvářejících důvěru, příp. i s ETSI standardy.
V rámci produktu eIDAS – Služby vytvářející důvěru poskytujeme tyto služby:

  • Situační analýza
  • Certifikační audit
  • Posouzení technického řešení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *