Elektronická identita

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. byl dne 13.7.2018 pověřen Ministerstvem vnitra k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace. Od tohoto data je možné přijímat žádosti klientů o provedení posouzení splnění požadavků dle prováděcího nařízení Evropské unie CIR 1502/2015. Na tyto požadavky odkazuje zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci v souvislosti s požadavky na kvalifikované systémy elektronické identifikace a na prostředky pro elektronickou identifikaci v rámci nich vydávané a používané. Jste-li tedy žadatelem o získání akreditace pro správu kvalifikovaného systému nebo kvalifikovaný správce, můžete využít služeb naší společnosti.

Problematiku elektronické identity tedy upravuje s účinností od 1.7.2018 zákon 250/2017 Sb., který navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie o elektronické identifikaci CIR 1502/2015 a upravuje tyto oblasti:

  • využití elektronické identifikace
  • působnost Ministerstva vnitra a Správy základních registrů na úseku elektronické identifikace
  • přestupky na úseku elektronické identifikace

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *