Služby vytvářející důvěru

Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).
Poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru musí od 1. 7. 2016 splňovat veškeré relevantní požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně nařízení eIDAS). Certifikace dle nařízení eIDAS je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří mají v úmyslu stát se či zůstat kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (QTSP – qualified trust service providers).
Získání statusu kvalifikovaného poskytovatele je stejné pro všechny služby vytvářející důvěru. eIDAS výstupem auditu je „Zpráva o posouzení shody“.
Náš plný rozsah akreditace pro eIDAS zahrnuje certifikaci služeb vytvářejících důvěru pro:

  1. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy,
  2. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě,
  3. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek,
  4. vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek,
  5. kvalifikovanou službu ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí,
  6. kvalifikovanou službu uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí,
  7. kvalifikovanou službu elektronického doručování.

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *