Podněty ke kvalitě

Naše firma věnuje velkou pozornost podnětům od zákazníků, nebo stížnostem, které chápeme především jako podněty pro zlepšení.

Písemné podněty

Uvítáme především písemné podněty, které zasílejte na adresu: rteufl@ezu.cz

Podezření na padělky certifikátů

Pokud máte podezření na padělek certifikátu, můžete jeho kopii zaslat na e-mail msedlacek@ezu.cz a my se k pravosti a platnosti certifikátu vyjádříme.

Podněty se budeme okamžitě zabývat a naši odezvu Vám sdělíme v době co nejkratší.

Ing. Radek Teufl

Ing. Radek Teufl

Vedoucí oddělení auditu a inspekcí

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Vedoucí certifikačního orgánu