Bezpečnostní (penetrační) testy

Záměrem penetračního testu není vyřešit bezpečnostní problémy, ale jistým způsobem prověřit a zhodnotit úroveň zabezpečení a podat souhrnnou zprávu, a to jak na úrovni technických (nastavení otevřených portů, verze systému), tak i organizačních opatření (podvod a sociální inženýrství skrze zaměstnance). Penetrační testy se provádí se simulací možných útoků na tento systém jak zevnitř, tak zvenčí. Cílem je poskytnout zákazníkovi ucelený přehled o stavu zabezpečení infrastruktury a aplikačního prostředí, který může být využit např. jako vstup pro analýzu rizik.

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *