IEC 62443

Certifikace dle mezinárodně platných standardů IEC 62443 nabízí možnost certifikace kybernetické bezpečnosti Vašich procesů, produktů a k nim navázaných služeb. Certifikační schéma bylo vytvořeno nadnárodní organizací IECEE a díky tomu může využívat výhod fungování CB systému – výsledné výstupy (protokoly a certifikáty) jsou uznatelné prakticky po celém světě. Další výjimečnou vlastností certifikačního schématu je, že žadatel o certifikaci si sám volí požadavky, vůči kterým bude posuzováno a certifikováno. To dodává jinak nevídanou možnost customizace celého certifikačního procesu. I díky této vlastnosti dochází k rozšíření působnosti z původně zamýšleného zaměření do oblasti průmyslu také do dalších oblastí, např. zdravotnictví, automotive, ICT apod. EZÚ se přímo podílí na tvorbě certifikačního schématu a jako jeden z mála certifikačních orgánů na světě nabízí certifikaci všech částí IEC 62443 určených pro tento účel. Standardy série IEC 62443 určené pro certifikaci:
 • IEC 62443-2-4
  • Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS
 • IEC 62443-4-1
  • Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku
 • IEC 62443-3-3
  • Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně
 • IEC 62443-4-2
  • Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *