Ředitel

Zdeněk Vališ M.A.

JobŘeditel

Ekonomický náměstek

Ing. Marcela Kůsová

JobEkonomický náměstek

Náměstek pro certifikaci

RNDr. Milan Press

JobNáměstek pro certifikaci

Náměstek pro zkušebnictví

Ing. Martin Kříž, Ph.D.

JobNáměstek pro zkušebnictví