Vedení podniku

Ředitel

Ing. Miroslav Vlasák

Ing. Miroslav Vlasák

Ředitel

Sekretariát ředitele

Linda Podařilová

Linda Podařilová

Vedoucí kanceláře ředitele

Vedoucí úseku zkušebnictví​

Ing. Petra Marie Tůmová

Ing. Petra Marie Tůmová

Vedoucí úseku zkušebnictví

Sekretariát zkušebnictví

Šárka Dobšová

Šárka Dobšová

Asistentka vedoucí úseku zkušebnictví

Vedoucí oddělení obchodu a posuzování​

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Vedoucí notifikované osoby

Ing. František Nekola

Ing. František Nekola

Vedoucí notifikované osoby

Vedoucí ekonomického a provozního úseku

Filip Pacan, MBA

Filip Pacan, MBA

Vedoucí ekonomického úseku

Vedoucí certifikačního orgánu a IT

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Vedoucí certifikačního orgánu