GDPR

Informační memorandum – veřejnost

Informační nemorandum – fotografie

Zásady ochrany osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu ( GDPR) jmenoval ředitel EZÚ pověřence pro ochranu osobních údajů ( Data Protection Officer )

Kontakt: Roman Šmíd

Email: roman.smid@moore-czech.cz

Telefon: +420 227 031 495 nebo mobil: +420 724 602 134