GDPR

Informace o zpracovní osobních údajů – COVID

Informační memorandum – veřejnost

Informační memorandum – fotografie

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR) jmenoval ředitel EZÚ pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).