Technická zařízení

Elektrotechnický zkušební ústav je:

 • pověřenou autorizovanou osobou Ministerstvem financí ČR
 • akreditovaným Inspekčním orgánem č. 4037 pro inspekce hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení
 • akreditovanou zkušební laboratoří č. 1056 pro zkoušky bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility a vlastností technických zařízení
 • ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost s rozsahem pro znalecké posudky pro výherní hrací přístroje a technická zařízení pro provozování sázkových her a loterií včetně doprovodných zařízení po stránce technické způsobilosti (hardware) a programového vybavení (software)

Pro možnost získání povolení provozování výherních hracích přístrojů v ČR nabízíme:

 • odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti technických zařízení / systémů pro provozování loterií a jiných podobných her (TZ)
 • Certifikaci modelu TZ a implementovaných her do TZ
 • Vydání Inspekční zprávy pro TZ a Inspekční zprávy pro jednotlivé implementované hry do TZ
 • Vydání Inspekčního certifikátu pro TZ a Inspekčního certifikátu pro jednotlivé implementované hry do TZ
 • Vydání Osvědčení o provozuschopnosti TZ, Výpisů z Osvědčení o provozuschopnosti TZ, Registračních známek pro TZ

Proč pro posouzení a osvědčení využít služeb EZÚ?

 • Jistota nestranného ověření splnění zákonných požadavků na hardware i software TZ
 • Výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
 • Usnadnění pozice výrobce při kontrole dozorových orgánů
 • Provozovatel má k dispozici Osvědčení o provozuschopnosti TZ včetně Výpisů z osvědčení o provozuschopnosti TZ , Registrační známky TZ– základní dokumenty pro možné povolení
 • provozování TZ povolovacími orgány a pro orgány pověřené výkonem státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Hána

Ing. Miloš Hána

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *