CE certifikát

CE certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, které provádí výrobce. Elektrotechnický zkušební ústav vystavením CE certifikátu deklaruje, že výrobce správně provedl proces posouzení shody a může vystavit EU prohlášení o shodě.

Elektrotechnický zkušební ústav je autorizován podle zákona č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády:

  • 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
  • 117/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
  • 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
  • 55/2015 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Pro tato nařízení vlády tedy můžeme vystavit CE certifikát.

Co vám může CE certifikát přinést?

  • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
  • Jistota vůči orgánům dozoru nad trhem – posouzení shody s využitím služeb EZÚ nebude zpochybněno
  • Završení procesu přípravy podkladů pro vystavení EU prohlášení o shodě
  • Úspora nákladů za vlastní vybavení nutné k provedení příslušných zkoušek

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Anna Hammeršmídová

Anna Hammeršmídová

Referentka produktu

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *