CE certifikát

CE certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, které provádí výrobce. Elektrotechnický zkušební ústav vystavením CE certifikátu deklaruje, že výrobce správně provedl proces posouzení shody a může vystavit EU prohlášení o shodě.

Elektrotechnický zkušební ústav je autorizován podle zákona č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády:

  • 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
  • 117/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
  • 176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
  • 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
  • 54/2015 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
  • 55/2015 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Pro tato nařízení vlády tedy můžeme vystavit CE certifikát.

Co vám může CE certifikát přinést?

  • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
  • Jistota vůči orgánům dozoru nad trhem – posouzení shody s využitím služeb EZÚ nebude zpochybněno
  • Završení procesu přípravy podkladů pro vystavení EU prohlášení o shodě
  • Úspora nákladů za vlastní vybavení nutné k provedení příslušných zkoušek

Uvedení výrobku na trh je obecně definováno zákonem 90/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Požadavky na stanovené výrobky jsou uvedeny v příslušných nařízeních vlády. Výber nějdůležitějších NV z kompetence EZÚ:

118/2016 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
117/2016 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
176/2008 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
163/2002 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
54/2015 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
55/2015 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Zkoušky elektrické bezpečnosti jsou nedílnou součástí souboru zkoušek nutných pro uvedení výrobku na trh/ vystavení prohlášení o shodě a jsou vyžadovány nařízením vlády č. 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí