Mechanické zkoušky, zkoušení hluku a zkoušky vibracemi

Mechanické zkoušky

Pro úspěšné uvedení výrobku na trh, ale i pro ověření jeho bezpečnostních a spolehlivostních parametrů, je nutné jeho vlastnosti ověřit i extrémním namáháním.
Může se jednat o mechanické namáhání točivých strojů a spotřebičů, nebo o zkoušky tahu a tlaku, pády a rázy, ohýbání.
Provedení všechny těchto zkoušek vám nabízí Elektrotechnický zkušební ústav a to jak podle českých a mezinárodních technických norem, tak i dle vlastních technických požadavků zákazníka.

Zkoušky měření hluku nejen podle NV 9/2002 Sb.:

 • Měření akustického výkonu ručního nářadí, domácích spotřebičů, strojů a zařízení
 • Měření hluku na místě obsluhy
 • Měření charakteristik elektroakustických měničů

Zkoušky měření vibrací:

 • Zkoušky sinusovými a náhodnými vibracemi
 • Zkoušky rázy a údery
 • Zkoušky stálým zrychlením, volným pádem
 • Zkoušky přepravních balení

Veškeré uvedené zkoušky lze v podobě zkušebních protokolů využít jako podklad pro přípravu EU prohlášení o shodě.

Jan Holub

JobManažer produktu

Podobné produkty

Zkoušky elektrické bezpečnostiZkoušky elektromagnetické kompatibility - EMCCertifikát EZÚLicence ESČ

Proč zkoušet v EZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • Úspora nákladů za vlastní zkušební vybavení
 • Profesionalita personálu
 • Dlouholeté zkušenosti
 • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek