Obchod

Vedoucí obchodního úseku

Obecné informace o produktech.
Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Smlouvy a pohledávky

Eva Lindová

Eva Lindová

Manažerka smluv a pohledávek

Světelná technika a elektromagnetická kompatibilita – EMC

Zdroje světla, svítidla, příslušenství svítidel, měření hluku, homologace E8, E8 pro osvětlení a příslušenství motorových vozidel.

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Referentka produktu

Elektroinstalační materiál, rozváděče a jistící přístroje, kabely, vodiče

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Referentka produktu

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Referentka produktu

Spotřebiče pro domácnost, spotřební a průmyslová elektrotechnika

Zkoušky vlivů prostředí a metrologie

Zkoušky vlivů prostředí klimatické, mechanické, korozní, speciální IPC-A-610, RoHS.

Certifikační orgán certifikující produkty

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Vedoucí certifikačního orgánu

Inspekce

Ing. Lucie Kudrnová

Ing. Lucie Kudrnová

Vedoucí vzdělávání

Certifikace systémů managementu

QMS, EMS, SM BOZP, ISMS, ITSM Ověřování enviromentálního prohlášení EMAS III – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.
Renáta Řeháková

Renáta Řeháková

Manažer produktu

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Referentka produktu

Informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT

Zdravotnické prostředky - Výrobková certifikace

Zdravotnické prostředky - Certifikace systémů řízení

Certifikace a inspekce, informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT