Vedoucí obchodního úseku

Obecné informace o produktech

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Lucie Kudrnová

Ing. Lucie Kudrnová

Vedoucí vzdělávání

Světelná technika

Světelná technika

zdroje světla, svítidla, příslušenství svítidel

Elektromagnetická kompatibilita – EMC

Elektromagnetická kompatibilita – EMC

Měření hluku, homologace E8, e8 pro osvětlení a příslušenství motorových vozidel

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Referentka produktu

Elektroinstalační materiál, rozváděče a jistící přístroje, kabely, vodiče

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Referentka produktu

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Referentka produktu

Spotřebiče pro domácnost, spotřební a průmyslová elektrotechnika

Zdravotnické prostředky - Výrobková certifikace

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

Iva Štěpánková

Iva Štěpánková

Zdravotnické prostředky - Posuzování shody dle nařízení vlády

Ing. Kateřina Sedláčková

Ing. Kateřina Sedláčková

Zdravotnické prostředky - Certifikace systémů řízení

Ing. Kateřina Sedláčková

Ing. Kateřina Sedláčková

Iva Štěpánková

Iva Štěpánková

Loterie a jiné podobné hry

Ing. Miloš Hána

Ing. Miloš Hána

Manažer produktu

Iveta Klubalová

Iveta Klubalová

Manažer produktu

Metrologie

Zkoušky vlivů prostředí

Zkoušky vlivů prostředí klimatické, mechanické, korozní, speciální IPC-A-610, RoHS

Jan Holub

Jan Holub

Manažer produktu

Iveta Klubalová

Iveta Klubalová

Manažer produktu

Certifikace systémů managementu

Certifikace systémů managementu

 QMS, EMS, SM BOZP, ISMS, ITSM Ověřování enviromentálního prohlášení EMAS III – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

Renáta Řeháková

Renáta Řeháková

Manažer produktu

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Referentka produktu

Certifikační orgán certifikující produkty

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Vedoucí certifikačního orgánu

Certifikace a inspekce, Informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT

Miroslav Voldřich

Miroslav Voldřich

Manažer produktu

Inspekce

Jiří Petrák

Jiří Petrák

Vedoucí inspekčního orgánu

Smlouvy

Eva Lindová

Eva Lindová

Manažerka smluv

Pohledávky

Jana Prokopová

Jana Prokopová

Manažerka pohledávek