Obchod

Vedoucí obchodního úseku

Obecné informace o produktech.
Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Smlouvy a pohledávky

Eva Lindová

Eva Lindová

Manažerka smluv a pohledávek

Světelná technika a elektromagnetická kompatibilita – EMC

Zdroje světla, svítidla, příslušenství svítidel, měření hluku, homologace E8, E8 pro osvětlení a příslušenství motorových vozidel.

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Referentka produktu

Elektroinstalační materiál, rozváděče a jistící přístroje, kabely, vodiče

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Referentka produktu

Spotřebiče pro domácnost, spotřební a průmyslová elektrotechnika

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

Zkoušky vlivů prostředí a metrologie

Zkoušky vlivů prostředí klimatické, mechanické, korozní, speciální IPC-A-610, RoHS.

Certifikační orgán certifikující produkty

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Vedoucí certifikačního orgánu

Inspekce

Jiří Petrák

Jiří Petrák

Vedoucí oddělení inspekcí a inspektor

Bc. Renáta Kreškóciová

Bc. Renáta Kreškóciová

Vedoucí vzdělávání

Certifikace systémů managementu

QMS, EMS, SM BOZP, ISMS, ITSM Ověřování enviromentálního prohlášení EMAS III – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.
Renáta Řeháková

Renáta Řeháková

Manažer produktu

Informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Zdravotnické prostředky - Výrobková certifikace

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

Zdravotnické prostředky - Certifikace systémů řízení

Certifikace a inspekce, informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu