Vedoucí oddělení obchodu a posuzování

Obecné informace o produktech

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí oddělení obchodu a posuzování

Ing. Lucie Kudrnová

Ing. Lucie Kudrnová

Vedoucí vzdělávání

Světelná technika

Světelná technika

zdroje světla, svítidla, příslušenství svítidel

Elektromagnetická kompatibilita – EMC

Elektromagnetická kompatibilita – EMC

Měření hluku, homologace E8, e8 pro osvětlení a příslušenství motorových vozidel

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Referentka produktu

Elektroinstalační materiál, rozváděče a jistící přístroje, kabely, vodiče

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý

Manažer produktu

Magdalena Pařezová

Magdalena Pařezová

Referentka produktu

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Referentka produktu

Spotřebiče pro domácnost, spotřební a průmyslová elektrotechnika

Zdravotnické prostředky - Výrobková certifikace

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

Iva Štěpánková

Iva Štěpánková

Zdravotnické prostředky - Certifikace systémů řízení

Ing. Martin Novotný

Ing. Martin Novotný

Iva Štěpánková

Iva Štěpánková

Loterie a jiné podobné hry

Ing. Miloš Hána

Ing. Miloš Hána

Manažer produktu

Iveta Klubalová

Iveta Klubalová

Manažer produktu

Metrologie

Zkoušky vlivů prostředí

Zkoušky vlivů prostředí klimatické, mechanické, korozní, speciální IPC-A-610, RoHS

Jan Holub

Jan Holub

Manažer produktu

Iveta Klubalová

Iveta Klubalová

Manažer produktu

Certifikace systémů managementu

Certifikace systémů managementu

 QMS, EMS, SM BOZP, ISMS, ITSM Ověřování enviromentálního prohlášení EMAS III – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

Renáta Řeháková

Renáta Řeháková

Manažer produktu

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Referentka produktu

Certifikační orgán certifikující produkty a Certifikační orgán certifikující systémy managementu

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Vedoucí certifikačního orgánu

Certifikace a inspekce, Informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT

Miroslav Voldřich

Miroslav Voldřich

Manažer produktu

Inspekce

Jiří Petrák

Jiří Petrák

Inspektor

Smlouvy

Eva Lindová

Eva Lindová

Manažerka smluv

Pohledávky

Jana Prokopová

Jana Prokopová

Manažerka pohledávek