Vedoucí oddělení obchodu a posuzování

Obecné informace o produktech

Ing. Vlastislav Filgas

JobVedoucí oddělení obchodu a posuzování

Ing. Lucie Rainová

JobVedoucí vzdělávání

Světelná technika

Světelná technika

 zdroje světla, svítidla, příslušenství svítidel

Elektromagnetická kompatibilita – EMC

Elektromagnetická kompatibilita – EMC

 Měření hluku, homologace E8, e8 pro osvětlení a příslušenství motorových vozidel

František Jandura

JobManažer produktu

Pavla Třísková

JobReferentka produktu

Elektroinstalační materiál, rozváděče a jistící přístroje, kabely, vodiče

Ing. Josef Malý

JobManažer produktu

Magdalena Pařezová

JobReferentka produktu

Ing. Lenka Mariánková

JobReferentka produktu

Spotřebiče pro domácnost, spotřební a průmyslová elektrotechnika

Zdravotnické prostředky - Výrobková certifikace

Ing. Jiří Výška

JobManažer produktu

Iva Štěpánková

Zdravotnické prostředky - Certifikace systémů řízení

Ing. Martin Novotný

Iva Štěpánková

Loterie a jiné podobné hry

Ing. Miloš Hána

JobManažer produktu

Iveta Klubalová

JobManažer produktu

Metrologie

Zkoušky vlivů prostředí

Zkoušky vlivů prostředí klimatické, mechanické, korozní, speciální IPC-A-610, RoHS

Jan Holub

JobManažer produktu

Iveta Klubalová

JobManažer produktu

Certifikace systémů managementu

Certifikace systémů managementu

 QMS, EMS, SM BOZP, ISMS, ITSM Ověřování enviromentálního prohlášení EMAS III – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

Petra Berková

JobManažer produktu

Renáta Řeháková

JobManažer produktu

Ing. Lenka Mariánková

JobReferentka produktu

Certifikační orgán certifikující produkty a Certifikační orgán certifikující systémy managementu

Mgr. Miroslav Sedláček

JobVedoucí certifikačního orgánu

Certifikace a inspekce, Informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT

Miroslav Voldřich

JobManažer produktu

Inspekce

Jiří Petrák

JobInspektor

Smlouvy

Eva Lindová

JobManažerka smluv

Pohledávky

Jana Prokopová

JobManažerka pohledávek