Blue guide

Pro potřeby hospodářských subjektů připravuje Evropská komise tzv. Blue Guide – Modrou příručku, která vysvětluje principy uvádění výrobků na trh. Můžete si je stáhnout na následujících odkazech:

BLUE GUIDE 2016 CZ
BLUE GUIDE 2016 EN

Pracovní úplná znění předpisů pro uvádění výrobků na trh