Ostatní

Pro potřeby hospodářských subjektů připravuje Evropská komise tzv.
Blue Guide – Modrou příručku, která vysvětluje principy uvádění výrobků na trh.

BLUE GUIDE 2016 CZ

BLUE GUIDE 2016 EN

Pracovní úplné znění zákona č.90-2016 včetně zák. 256-2017

Pracovní úplné znění zákona č.22-1997 včetně zák. 256-2017