Ostatní

Sazebník úhrad nákladů

V souvislosti s poskytováním informací podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platný od 1.1.2020.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - rok 2020
Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona – za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - rok 2019
Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona – za rok 2019
Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona – za rok 2018
Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona – za rok 2017
Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona – za rok 2016