Licence ENEC

Značka ENEC je celoevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků.

Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti exportovat výrobky na trhy členských zemí EU. Součástí licenčního řízení je i provedení inspekce u výrobce podle pravidel tohoto systému. Při této inspekci výrobce prokáže, že je schopen zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost výrobků. Elektrotechnický zkušební ústav je uděluje licenci na užívání značky ENEC číslem 21.

Dohoda o užívání značky ENEC pokrývá následující oblasti elektrotechnických výrobků:

  • svítidla a jejich komponenty
  • transformátory
  • komponenty pro nn
  • domácí spotřebiče
  • výrobky výpočetní a kancelářské techniky

Co vám přinese licenční značka ENEC?

  • snížení nákladů na zkoušení a certifikaci – zkoušet, certifikovat a platit je nutné pouze jednou, v zemích signatářů dohody není třeba podstupovat opakovanou certifikaci
  • konkurenční výhodu – značka ENEC je mezi odbornou i laickou veřejností známa a žádána
  • posílení důvěry odběratelů – výrobky i výrobce jsou pravidelně kontrolovány třetí nezávislou stranou
  • výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
  • snadné získání dalších licenčních značek – vzhledem k tomu, že splněním požadavků na licenci ENEC 21 výrobce automaticky splní i požadavky na udělení licence ESČ, je mu tato na požádání zdarma udělena

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Josef Malý

Ing. Josef Malý

Manažer produktu

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

František Jandura

František Jandura

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *