ISO 15288

Norma ISO/IEC 15288 Systémové inženýrství – Procesy životního cyklu systému byla převzata do souboru ČSN překladem. ISO/IEC 15288 je první mezinárodní normou, která obsahuje vyčerpávající soubor procesů životního cyklu systému. Tato norma obsahuje obecnou strukturu procesu pro čtyři skupiny procesů: procesy smluvní, procesy podnikové, procesy projektové a procesy technické. V rámci těchto skupin jsou popsány jednotlivé procesy (kterých je celkem 25) tím způsobem, že jsou pro každý proces stanoveny účel, výstupy a jednotlivé činnosti nutné pro realizaci procesu. Tato norma se týká těch systémů, které jsou zpracovány lidmi a mohou být konfigurovány s hardwarem, softwarem, lidmi, procesy, postupy (např. instrukcemi pro operátora), vybavením a přírodními entitami. Tato norma se může použít v organizacích, které tvoří systémy, dodávají systémy, obstarávají systémy pro svou nebo cizí potřebu, mohou být použity v organizacích dodavatelů i uživatelů. Norma navazuje na normu dříve vydanou a zavedenou i do souboru ČSN, která popisuje životní cyklus softwaru (ČSN ISO/IEC 12207). Norma obsahuje normativní přílohu A, která stanovuje proces přizpůsobení této normy, tj. stejným způsobem, jako v základní části, stanoví účel, výstupy a činnosti tohoto procesu. Důležitou součástí normy je informativní příloha B, která obsahuje etapy životního cyklu systému: etapu koncepce, etapu vývoje, etapu produkce, etapu využívání, etapu podpory a etapu vyřazení. Tyto etapy tedy popisují činnosti od vzniku potřeb a požadavků na systém až po jeho vyřízení, čili jsou to etapy, které jsou obecně považovány v systémovém inženýrství za etapy, které musí obsahovat každý životní cyklus systému. Významnou součástí normy je také příloha C (která obsahuje popis vztahu k mezinárodní normě ISO/IEC 12207) a příloha D (která obsahuje pojmy používané v normě pro systémy, životní cyklus, modely životního cyklu, etapy a procesy). V rámci produktu ISO 15288 poskytujeme následující služby:
  • Školení
  • Audit
  • Situační analýza

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *