ISO 25051

Ready to Use Software Product (RUSP) se používá ve stále více oblastech a jeho správné fungování je často důležité pro obchodní, bezpečnostní a osobní aplikace. Někdy označován také jako Commercial Off -The-Shelf (COTS), Ready to Use Software Product (RUSP) představují balíčky prodávané nabyvateli, který neměl žádný vliv na jeho vlastnosti a další kvalitativní charakteristiky. Software se obvykle prodává předem zabalený nebo stažením prostřednictvím internetového obchodu, spolu s jeho uživatelskou dokumentací. Za RUSP lze považovat také softwarový produkt, který může uživatel kdykoli použít přes Cloud Computing. Dodavatelé RUSP potřebují způsob, jak zajistit důvěru ve služby poskytované jejich softwarovým produktem uživatelům. A právě možnost, jakou lze tuto důvěru přesnést ke koncovým zákazníkům, Vám EZÚ nabízí. Formou auditu nezávisle a nestranně prověří plnění pokynů uvedených v této mezinárodně uznávané normě pro kvalitu Ready to Use Software Product (RUSP). Výstupy z posouzení tvoří Zpráva z auditu a Atest shody. Kritéria auditu představuje jednotlivé požadavky ISO/IEC 25051. Standard ISO/IEC 25051 stanovuje požadavky na kvalitu softwarového produktu Ready to Use Software Product (RUSP) a instrukce pro testování; stanovuje požadavky na kvalitu pro RUSP; požadavky na dokumentaci pro testování RUSP, včetně plánu testování, popisu testování a výsledků testování; a instrukce pro testování konformity RUSP. V rámci produktu ISO 25051 poskytujeme následující služby:
  • Školení
  • Audit
  • Situační analýza

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *