ISO 20000-1

ISO/IEC 20000-1 stanovuje požadavky na systém managementu IT služeb. Jedná se především o požadavky na plánování, vytvoření, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumání a zlepšování SMS. Standard může být použit IT oddělením společnosti nebo externím poskytovatelem IT služeb k dodávce kvalitních a cenově efektivních IT služeb zaměřených na požadavky podnikání a zákazníků. Podobně jako jiné systémy managementu je i tento standard založen na procesním přístupu a smyčce Plan-Do-Control-Check. To umožňuje integraci s ostatními, obvykle již zavedenými systémy, a omezuje duplicity a náklady. Standard ISO/IEC 20000-1 vyvinulo celosvětově uznávané IT Service Management Forum (itSMF). Standard je založen na zkušenostech UK Office of Government Commerce (OGC) a mezinárodně uznávaném standardu ITIL (IT Infrastructure Library). Nyní je schéma ve vlastnictví APMG-International. Standard je aplikovatelný bez ohledu na velikost a zaměření organizace. Slouží především těm, kdo chtějí svůj systém řízení IT služeb nastavit v souladu s osvědčeným standardem a prověřit nezávislým důvěryhodným subjektem. V rámci produktu ISO 20000 – 1 poskytujeme následující služby:
  • Školení
  • Audit
  • Situační analýza

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *