ISO 27001

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS – Information security management systems – specification with guidance for use) umožňuje realizaci efektivního systému řízení orientovaného i na ochranu informačních aktiv. Pomocí systému managementu bezpečnosti informací je organizace schopna vyhodnocovat rizika a uplatňovat náležité kontrolní a řídicí mechanismy k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Základním cílem tak je chránit informační aktiva organizace, aby se informace nedostaly do nesprávných rukou nebo aby nedošlo k jejich ztrátě. Současné moderní podnikání je závislé na informačních technologiích a systémech. Znamená to i skutečnost, že jsou organizace zranitelnější ohrožením své bezpečnosti. Informace jsou aktiva, která jako jiná významná obchodní aktiva mají pro organizaci svou hodnotu a musí být vhodným způsobem chráněna. Identifikací a klasifikací aktiv a vyhodnocováním jejich ohrožení a zranitelnosti si může každá organizace vybrat způsoby řízení takovýchto rizik, aby byla zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací. Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001 (dle mezinárodní normy zaměřené na ISMS) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci, a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích a zvyšují důvěryhodnost organizace. Plnění požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001 je základem i pro některé další certifikace systému managementu nebo i pro některé certifikace oborové/profesní. Zabezpečení informací a norma ČSN ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií. Stejně tak jako systémy managementu jakosti, systémy environmentálního managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Náročnými částmi systému ISMS jsou např. analýza hodnoty vlastního majetku v oblasti IT, analýza rizik ve vztahu k informacím, management informačních rizik, prohlášení o zajištění informací a dalších postupů. V rámci produktu ISO 27001 poskytujeme následující služby:
  • Školení
  • Audit
  • Situační analýza

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *