ISO 27017

ISO/IEC 27017 je mezinárodní norma, která uvádí pokyny pro kontrolní opatření bezpečnosti informací použitelné na poskytování a používání cloudových služeb. Definuje dodatečné pokyny k implementaci příslušných kontrolních opatření specifikovaných v ISO/IEC 27002 a dodatečná kontrolní opatření s pokyny k implementaci, které se vztahují ke cloudovým službám. EZÚ Vám nabízí, že formou auditu nezávisle a nestranně prověří plnění pokynů uvedených v této mezinárodně uznávané normě. V případě zájmu jsme schopni do posouzení zahrnout také pokyny uvedené v normě ISO/IEC 27018. Výstupy z posouzení tvoří Zpráva z auditu a Atest shody. Kritéria auditu představují jednotlivé pokyny uvedené v normě ISO/IEC 27017, popř. ISO/IEC 27018. V rámci produktu ISO 27017 poskytujeme následující služby:
  • Školení
  • Audit
  • Situační analýza

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *