ISO 12207

Životní cyklus softwaru – Tato mezinárodní norma vytváří obecný rámec pro procesy životního cyklu softwaru s dobře definovanou terminologií, na niž se může softwarový průmysl odvolávat. Jsou zde obsaženy procesy, činnosti a úlohy, které se mají používat během poptávky po systému obsahujícím software, po samostatném softwarovém produktu, po softwarové službě a také během dodání, vývoje, provozování a údržby softwarových produktů. Do softwaru se zahrnuje i softwarová část firmwaru. V této mezinárodní normě se také stanoví proces, který se může použít pro definování, řízení a zdokonalování procesů v životním cyklu softwaru. V rámci produktu ISO 12207 poskytujeme následující služby:
  • Školení
  • Audit
  • Situační analýza

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *