Osobní certifikace

Vzhledem k nově definovaným bezpečnostním rolím ve vyhlášce č. 316/2014 Sb. k zákonu č. 181/2014 Sb. a především reálné potřebě těchto rolí v organizacích pro Vás EZÚ připravilo produkt Osobní certifikace. Osobní certifikace je realizována proškolením a následným ověřením znalostí v podobě certifikační zkoušky.

Školení

Školení je zaměřeno na platné mezinárodní standardy a legislativu související s kybernetickou bezpečností. Konkrétní náplň se mění v závislosti na zvolené bezpečnostní roli a na úrovni odbornosti (viz dále).

Certifikační zkouška

Kurz je zakončen certifikační zkouškou. Po úspěšném dokončení certifikační zkoušky je absolventovi udělen osobní certifikát. Absolvování certifikační zkoušky je možné i bez předešlé účasti na školení, nicměné vzhledem ke specifičnosti dané problematiky je absolvování školení doporučeno.

Manažer kybernetické bezpečnosti

Manažer kybernetické bezpečnosti zodpovídá za kybernetickou bezpečnost jako celek. Jeho činností je především zvládání bezpečnostních událostí a incidentů, řízení aktiv a rizik, tvorba bezpečnostních politik a zajištění snížení nákladů a rizik. Zajišťuje také realizaci bezpečnostních opatření a provádí proaktivní činnost. Právě na tyto a mnohé další činnost je mířeno školení a následná certifikační zkouška.

Auditor kybernetické bezpečnosti

Auditor kybernetické bezpečnosti zodpovídá za ověření kybernetické bezpečnosti. Získaná kvalifikace, znalosti a schopnosti vám pomohou při ověřování správného nastavení systému, řízení rizik a dalších oblastí podle platných mezinárodních standardů a legislativy České republiky vztahující se ke kybernetické bezpečnosti. Auditor nesmí současně zastávat funkci manažera KB ani architekta KB, nesmí auditovat vlastní práci.

Architekt kybernetické bezpečnosti

Získání a rozvoj znalostí potřebných pro budování bezpečné a stabilní architektury systému řízení bezpečnosti informací (dále jen ISMS) v organizaci dle ISO/IEC 27001, s využitím ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27011 a splňujícím požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Tato certifikace Vám umožní splnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, využití ISO/IEC 27001 a dalších standardů z rodiny ISO/IEC 27000 pro tvorbu architektury systému řízení bezpečnosti informací ISMS.
Pro každou z těchto bezpečnostních rolí platí, že je možné dosáhnout na tři různé úrovně odbornosti: specialist, expert a master. Tyto úrovně mají spojitost s úrovněmi produktu Certifikace kybernetické bezpečnosti.

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Podobné produkty

Přínosy osobní certifikace:

  • Zvýšení kvalifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Získání potřebných znalostí pro výkon bezpečnostní role – manažer, architekt nebo auditor
  • Ověření získaných znalostí a zisk certifikátu
  • Možnost dalšího rozvoje posunem na další úroveň odbornosti
  • Zkušenosti s prováděním auditů dle zákona č. 181/2014 Sb. , o kybernetické bezpečnosti
  • Dlouholetá praxe s prováděním auditů dle ČSN ISO/IEC 27001:2014
  • Zvýšení kvalifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Získání potřebných znalostí pro výkon bezpečnostní role – manažer, architekt nebo auditor
  • Ověření získaných znalostí a zisk certifikátu
  • Možnost dalšího rozvoje posunem na další úroveň odbornosti