Školení na téma Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře

Školení na téma Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. pořádá dne 22. 2. 2017 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře. Jde o jednodenní školení, které je určeno pro všechny odborníky s elektrotechnickým vzděláním dle vyhlášky 50/1978 Sb. příloha č. 2 nebo majitele objektů, kteří jsou …

Školení na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8

Školení na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. pořádá dne 8. 3. 2017 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8. Jde o jednodenní školení, které je určeno všem, kteří si potřebují nebo chtějí zvyšovat případně udržovat kvalifikaci. …

Školení METOD ANALÝZ RIZIK A MANAGEMENTU RIZIK

Pro každého, kdo potřebuje řešit problematiku analýz a managementu rizik ať již jako aktivní řešitel, nebo jako zadavatel nebo auditor (posuzovatel) zabývající se managementem rizik, od řadových pracovníků po vrcholový management. Seznámení s nejčastěji používanými metodami analýzy rizik, jejich vhodností či nevhodností pro řešení určitých problémů. Získáte znalosti, díky kterým budete mít o metodách přehled pro rozhodnutí, kterou …

Školení UVÁDĚNÍ VÝROBKU NA TRH + ROZVÁDĚČE NN

Školení je určeno výrobcům a dovozcům zboží, které podléhá uvedení na trh podle zvláštních předpisů. Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobkU na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, detailně bude probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům. Ve druhém …

Načíst více

Žádné další příspěvky