Školení na téma Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře

13.02.2017

Školení na téma Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. pořádá dne 22. 2. 2017 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře. Jde o jednodenní školení, které je určeno pro všechny odborníky s elektrotechnickým vzděláním dle vyhlášky 50/1978 Sb. příloha č. 2 nebo majitele objektů, kteří jsou ze zákona zodpovědní za dodržování požárních a bezpečnostních standardů.

Posluchači se tak na školení dozví, jak posuzovat stavby nejen z pohledu konstruktéra, architekta nebo stavaře, ale zároveň z pohledu elektrikáře, který musí být jak odborným, tak i bezpečnostním dozorem celé stavby.
EZÚ připravil školení, jehož obsahem bude nejen detailní rozebrání vyhlášky, ale i příklady z praxe.

  • Termín kurzu: 22. 2. 2017
  • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
  • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
  • Lektor: Milan Novák, energetik EZÚ, revizní technik, technik BOZP
  • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení https://ezu.cz/produkty/skoleni/

Přihlášky na školení zasílejte výhradně na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

[connections id=’34‘]