Získejte nové dovednosti a rozšiřte své obzory s našimi kurzy v březnu – Přihlaste se nyní!

Vážený zákazníci,  nabízíme Vám přehled vzdělávacích kurzů, které budeme pořádat v měsíci březnu:    7.3.                 Příprava technické dokumentace k posouzení shody dle nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2017/745 (MDR)                                  Cílem školení je metodická pomoc při vytvoření struktury a rámcového obsahu  podání technické dokumentace,   které by vyhovovalo …

Zdravotnické prostředky – dozorová činnost

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/607 ze dne 15. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro bude EZÚ, coby notifikovaná osoba č. 1014, v souladu s článkem 120, …

Ukažte, že máte certifikovaný systém managementu českým akreditovaným certifikačním orgánem

SEKCE KVALITY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Certifikovaný systém managementu Vám pomůže: rozhodovat se podle relevantních dat, ochránit Vaše znalosti, fyzické zabezpečení Vašich objektů, zajistit audit vnitřního řízení firmy i budování Vaší značky, předcházet možným krizovým situacím včasným řešením úsporných opatření v oblasti hospodaření s energií, deklarovat péči o životní prostředí, řídit spotřebu energie a pečovat o zajištění bezpečnosti …

Aktuální požadavky na rozváděče nízkého napětí (ČSN EN 61439)

Rádi bychom Vás upozornili na vypsané termíny školení zaměřeného na nově vydanou normu ČSN EN 61439 pro rozváděče NN. Další témata připravených školení jsou: Uvádění výrobků na trh, ROHS a REACH, Enviromentální prohlášení o produktu a Principy bezpečnosti svítidel Rovněž se uskuteční školení určená výrobcům zdravotnických prostředků na témata: Proces interního auditu dle ISO 13485, …

Očekávané prodloužení platnosti certifikátů vydaných v souladu se směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS

Dne 15. března 2023 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/607, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Toto nové nařízení přináší dlouho očekávané prodloužení platnosti certifikátů vydaných v souladu se směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS a prodloužení přechodného období, během něhož mohou být …

Partnerství na 17. Výroční konferenci itSMF

EZÚ je partnerem konference, přijďte si poslechnout zajímavé přednášky z oblasti nejžhavějších trendů ITSM, na které se zaměřují programové bloky konference. Zveme Vás na 17. ročník naší Výroční konference, která se koná 26. 1. 2023 v Praze. Téma konference: „Tradičně se zaměřujeme na “best practice“. Nastal čas zabývat se i “špatnými“ praktikami. Kolegové z IT a …

V říjnu 2022 vyšla nová verze normy ISO/IEC 27001:2022

Každá revize norem řady ISO má stanovené přechodové období. Jednotlivé organizace – certifikační orgány a samozřejmě i certifikované organizace – mají určitý čas na implementaci změn. Pro tuto normu bylo stanoveno tříleté přechodové období do 31. 10. 2025.

V Praze a Brně se uskutečnil odborný workshop zaměřený na budoucí evropské certifikační schéma EUCC

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2022 pořádal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v Praze a Brně workshop pro budoucí certifikační orgány, zkušební laboratoře a odbornou veřejnost se zájmem o nadcházející evropské schéma certifikace kybernetické bezpečnosti založené na Common Criteria (EUCC). Cílem setkání bylo vytvořit prostor pro předání vědomostí a zkušeností s budováním, provozem …

IQNET představuje nový vzhled

IQNET spustil svou novou značku! Nové modré písmo s logem IQNET je dokonalým odrazem excelence a důvěryhodnosti IQNET asociace v oblasti posuzování shody. Revoluční změny představují náš klíčový slib všem našim zúčastněným stranám – „společně budujeme hodnotu a důvěru po celém světě, aby lidé a podniky vytvořili udržitelnou budoucnost.“ IQNET  –  Společně budujeme důvěru Mezinárodní …

EZU IT – jedinečné příležitosti v oblasti certifikace

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali o rozšíření našich služeb v oblasti certifikace bezpečnosti in-formací (Information Security Management System – ISMS) podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. o tzv. sektorové certifikace, jejichž podstatou je zacílení certifikace ISMS dle sektorové příslušnosti zákazníka (energetika, zdravotnictví, telekomunikace, cloudové služby a řada dalších). Takový způsob certifikace má daleko větší efektivitu …

Načíst více

Žádné další příspěvky