Než se vydáte do EZÚ

Před vstupem do EZÚ, vyplňte dotazník, který vám poskytne manažer produktu nebo jej naleznete v článku.
Nutnost nošení respirátoru během návštěvy platí pro všechny bez výjimky.

Rozšiřování zkušební kapacity

Vážení  zákazníci, jakožto česká zkušebna chceme být pro české výrobce silným, nestranným a nezávislým partnerem a pomoci jim tak vstoupit s jejich produkty na trh správně a rychle. Proto děláme vše, co je v zájmu našich klientů. I v této nelehké době pracujeme na zlepšování poskytovaných služeb EZÚ. Jsme si vědomi, že důležitým parametrem kvalitní služby je …

Chráním sebe, chráním tebe!

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19. Umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým. K dnešnímu dni si tuto aplikaci nainstalovalo 465 tis. uživatelů a číslo postupně narůstá. Pamatujme prosím, že eRouška bude o to efektivnější, čím více nás bude a tím lépe budeme schopni zvládat současnou situaci a chránit sebe i své …

Nový produkt vyžadovaný výrobci svítidel

Požadavky na životní cyklus bezpečného výrobku – certifikace podle IEC62443-4-1  Ústředními prvky certifikace IEC62443-4-1 je analýza hrozeb založená na scénáři případu použití a proces vývoje produktu, který zajišťuje, že všechny identifikované bezpečnostní požadavky jsou implementovány, ověřovány, testovány a dokumentovány se sledovatelností. Předmětem posuzování je dokladování ,aby výrobní společnost prokázala svou schopnost rychle a přiměřeně reagovat …

Krizový stav a pokračování od 18.5. do 30.6.2020 – provádění auditů

Oficiální vyjádření. Certifikační orgán EZÚ (CO 3004) vydává toto stanovisko a postup pro provádění auditů v době ohrožení COVID-19 následující po ukončení Nouzového stavu – fáze uvolňování bezpečnostních opatření s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnosti auditorů a zaměstnanců klientů EZÚ a dalších zainteresovaných stran. 1. Úvod  V souvislosti s pandemickou situací, která vznikla rozšířením …

Český průmysl a inovace v roce 2020

Druhé čtvrtletí roku 2020 znamená pro průmysl všeobecně nesmírně těžkou zkoušku. Redakce časopisu ELEKTRO připravila ukázku názorů kompetentních a zainteresovaných osobností na investiční preference v průmyslu ČR, s důrazem na význam inovačních aktivit a jejich další perspektivu. Jejich snahou je zjistit, jak se průmyslové podniky staví k aktivitám pro oživení původních trendů v podnikání a jaký podíl prostředků …

Aktuální stav notifikace dle MDR

Vážení zákazníci, vzhledem k současnému stavu jsme byli nuceni přerušit činnosti na přípravě žádosti notifikace dle MDR (Medical Device Regulation). S dalšími informacemi vás budeme informovat.   Tým zdravotnických prostředků.

Odklad účinnosti MDR

Vážení zákazníci, došlo k dokončení legislativního procesu ohledně odkladu účinnosti MDR (Medical Device Regulation). Vzhledem k plánovanému ukončení platnosti současného legislativního rámce k 26. květnu 2020 jsme neplánovali akvizici nových klientů. V současném stavu jsou naše kapacity plně využity a nemůžeme přijímat nové zakázky. Ohledně změny Vás budeme informovat.   Tým zdravotnických prostředků

OPATŘENÍ EZÚ VE SPOJITOSTI S COVID-19

Vážení obchodní partneři, Situaci ohledně koronaviru neustále sledujeme a vyhodnocujeme. Plně respektujeme nařízení vlády. Přijali jsme několik opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme maximám pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod EZÚ a běžící zakázky. Prioritou je pro nás zdraví všech zaměstnanců a obchodní partnerů. Rádi …

Konference „KABELY A KABELOVÉ SYSTÉMY 2020“

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference: „KABELY A KABELOVÉ SYSTÉMY 2020“, která se oná dne 17.9.2020 v prostorách Masarykovy koleje v Praze-Dejvicích Konference je určena pro: Uživatele, výrobce a dodavatele kabelových soustav a výrobce a dodavatele komponentů užívaných v těchto soustavách. Jejich vedoucí technické pracovníky a také pro projektanty a vývojové pracovníky. Jedním …

Načíst více

Žádné další příspěvky