Vydání dodatků k systémovým normám

13.03.2024

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o vydání dodatků k systémovým normám.

Dne 22.2.2024 bylo vydáno Společné komuniké IAF/ISO o přidání změny klimatu zohlednění standardů systémů řízení.
Seznam norem, kde dochází ke změně je v přiloženém souboru – Communique.

Změna se týká následujících článků:

AMENDMENT 1: Climate action changes
4.1 – EN
Add the following sentence at the end of the subclause:
The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.

4.1 – CZ
Na konec podkapitoly se doplňuje tato věta:
Organizace určí, zda je změna klimatu relevantní otázkou.

4.2 – EN
Add the following note at the end of the subclause:
NOTE Relevant interested parties can have requirements related to climate change.

4.2 – CZ
Na konec podkapitoly přidejte následující poznámku:
POZNÁMKA Relevantní zainteresované strany mohou mít požadavky týkající se změny klimatu.

Předáváme Vám tuto informaci, abyste se na ní mohli připravit.

Nicméně v tuto chvíli vyčkáváme, jak budou tyto změny zapracovány Českou agenturou pro standardizaci do ČSN norem a následně kdy začne Český institut pro akreditaci posuzovat certifikační orgány a rozšiřovat akreditaci o tyto dodatky k normám.