Získejte nové dovednosti a rozšiřte své obzory s našimi kurzy v březnu a dubnu – Přihlaste se nyní!

28.02.2024


Více informací o
konkrétních školeních naleznete na: 
www.ezuedu.cz

Vážený zákazníci,

nabízíme Vám přehled vzdělávacích kurzů, které budeme pořádat v měsíci březnu:

 

7.3.                    Příprava technické dokumentace k posouzení shody dle nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2017/745 (MDR)      

                            Cílem školení je metodická pomoc při vytvoření struktury a rámcového obsahu podání technické dokumentace, které by vyhovovalo požadavkům notifikované osoby pro posouzení shody v souladu s doporučením předpisu IMDRF akceptovaným MDR 2017/745 EU.          

                           

21.3.                 Základní principy bezpečnosti svítidel z pohledu norem                        řady 60598, aneb Stále s učíme navrhnout bezpečné svítidlo

Školení se zabývá problematikou návrhu bezpečného svítidla, prohloubí znalosti a požadavky norem na bezpečnost svítidel.