Orgány státní správy

Elektrotechnický zkušební ústav je dlouholetým partnerem orgánů státní správy a profesních sdružení v oblasti elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení.

V rámci spolupráce nabízíme:

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku