Přezkoumání dokumentace

Pro správné uvedení na trh je výrobce povinen zpracovat technickou dokumentaci vyžadovanou nařízeními vlády k hodnocení shody výrobku s příslušnými požadavky a k hodnocení rizik.
Technická dokumentace musí být společně s EU prohlášením o shodě předložena na požádání příslušným národním orgánům. V ČR těmito orgány jsou například:

 • Česká obchodní inspekce
 • Orgány ochrany veřejného zdraví
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Celní orgány

Elektrotechnický zkušební ústav nabízí přezkoumání správnosti dokumentace, s ohledem na požadavky příslušných nařízení vlády. Tato služba není nabízena pro oblast zdravotnických prostředků.

Typické příklady dokumentace:

 • celkový popis výrobku,
 • koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.,
 • popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku,
 • seznam norem, které byly zcela či zčásti použity, a popisy řešení zvolených pro splnění bezpečnostních aspektů směrnic v případě, že nebyly použity příslušné normy,
 • výsledky konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek apod.,
 • protokoly o zkouškách

Proč využít přezkoumání dokumentace EZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • Jistota splnění zákonných požadavků
 • Profesionalita a odborné znalosti našeho personálu
 • Dlouholeté zkušenosti
 • Mezinárodně uznávané výsledky

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *