Dozor nad trhem

Elektrotechnický zkušební ústav již dlouhá léta spolupracuje s orgány dozoru nad trhem v otázce zkoušení elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení. Naše dlouholeté zkušenosti a především profesní nezávislost nás pasují do role spolupracující organizace pro orgány dozoru nad trhem.

V rámci spolupráce nabízíme:

Elektrotechnický zkušební ústav je pověřenou autorizovanou osobou Ministerstvem financí ČR.
Informace k povolovacím místům VHP/TZ

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku